Brasilianske studier handler om sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Brasilien. Uddannelsen giver dig forståelse for det brasilianske hverdagsliv - du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold, og du lærer at læse, tale og skrive den brasilianske variant af moderne portugisisk.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i brasilianske studier

Om uddannelsen

På brasilianske studier får du indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Brasilien. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede og den aktuelle udvikling, som for eksempel miliøudfordringer, migration og urban ungdomskultur, men vi dækker også Brasiliens kolonihistorie såvel som nationsopbygning og slavefrigørelse fra det 19. århundrede og frem. Brasilianske studier er et sprogbaseret områdestudium og når du begynder på uddannelsen, starter du med at opbygge de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse.

Undervisningen på brasilianske studier foregår hovedsageligt som holdundervisning, med diskussioner og studenteroplæg. Også sprogundervisningen foregår på hold, men kræver også et stort individuelt arbejde.

Undervejs i uddannelsen tilbringer du normalt et semester på et af vores partneruniversiteter i Brasilien.

Karrieremuligheder

Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Brasilien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Færdiguddannede kandidater har ikke kun opnået førstehåndserfaring fra Brasilien, men også de afgørende analytiske og tværkulturelle kompetencer, der kræves for at arbejde i virksomheder, der udvider deres samarbejde med og aktiviteter i Latinamerika.

Kandidater kan finde arbejde inden for konsulentfirmaer, internationale organisationer, akademisk forskning og undervisning, ngo’er og turistbranchen.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav:
• Dansk A
• Engelsk B
• Historie B/idehistorie B/samtidshistorie B
• Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse). Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B))
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her: https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-og-2/

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside