Uddannelsen for dig, der vil arbejde med marketing og forbrugeradfærd i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor marketing og kommunikation på dansk eller engelsk. Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, herunder virksomheders samfundsmæssige ansvar, og du vil kunne arbejde med marketing, forbrugerundersøgelser og andre former for indsamling af data både kvalitativt og kvantitativt samt planlægning af strategier og kampagner både i Danmark og internationalt.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og international marketing

Om uddannelsen

På uddannelsen tilegner du dig stærke engelskkompetencer – både mundtligt og skriftligt – indsigt i kultur, samfund og erhverv i engelsktalende lande samt stærke kompetencer inden for international markedsføring og branding i virksomheder og organisationer. På denne studielinje er indholdet delt i tre områder; fremmedsprog, international marketing og kommunikation.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Desuden skal du:

  • Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Dansk A, når du søger om optagelse i kvote 1
  • Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside