Uddannelsen for dig, der vil arbejde med marketing og forbrugeradfærd i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor marketing og kommunikation på dansk eller engelsk. Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, herunder virksomheders samfundsmæssige ansvar, og du vil kunne arbejde med marketing, forbrugerundersøgelser og andre former for indsamling af data både kvalitativt og kvantitativt samt planlægning af strategier og kampagner både i Danmark og internationalt.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og international marketing

Om uddannelsen

På uddannelsen i international virksomhedskommunikation med engelsk og international marketing bliver du rigtig dygtig til engelsk , og du bliver uddannet som en rigtig god kommunikator og markedsføringsplanlægger.

Du får en bred indsigt i de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor der tales engelsk.

Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, og hvordan kommunikationen foregår i erhvervslivet.

Du får også en stor viden om markedsføring, og du lærer at lægge strategier og planlægge kampagner. Du vil kunne tage dig af både intern og ekstern kommunikation i virksomheder, ligesom vi på uddannelsen også vægter undervisning i informationsplanlægning.

Karrieremuligheder

Velkvalificerede erhvervssproglige medarbejdere i virksomheder med udenlandske kontakter er efterspurgte i takt med den øgede internationalisering i samfundet.

Samtidig bliver kommunikationen stadig vigtigere for virksomhedernes konkurrenceevne, og det betyder, at mulighederne for beskæftigelse er mange og varierede.

Med en bachelor i engelsk og international marketing kan du søge jobs med titel som fx:

  • Sproglig medarbejder
  • Marketingkoordinator
  • Key account assistant
  • Intern salgsmedarbejder
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside