Uddannelsen for dig, der vil arbejde med kommunikation og branding i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor planlægning af kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsprodukter på dansk eller engelsk. Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, og du vil kunne arbejde med både intern og ekstern kommunikation nationalt og globalt. Du får viden om projektledelse og lærer at udforme kommunikationsstrategier og planlægge kampagner. Du vil kunne producere såvel mundtlige som skriftlige og digitale kommunikationsprodukter.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og kommunikation

Om uddannelsen

På uddannelsen tilegner du dig stærke engelskkompetencer – både mundtligt og skriftligt – indsigt i kultur, samfund og erhverv i engelsktalende lande, du bliver en stærk kommunikatør der kan arbejde både nationalt og internationalt. På denne studieretning får du en uddannelse der er delt i to områder: Fremmedsprog og virksomhedskommunikation (på dansk og engelsk).

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Desuden skal du:

  • Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Dansk A, når du søger om optagelse i kvote 1
  • Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside