Brasilien er verdens femtestørste økonomi, og portugisisk tales på verdensplan af mere end 250 millioner mennesker fordelt over både Sydamerika, Europa, Afrika og Asien. På portugisiske og brasilianske studier arbejder du med aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i hele den portugisisktalende verden – samtidig med at du lærer sproget.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i portugisiske og brasilianske studier

Om uddannelsen

NB: denne uddannelse optager ikke nye studerende i 2021.

Uddannelsen tager udgangspunkt i, at alle processer i den globale verden er forbundet gennem medier, migrationsstrømme og politiske og økonomiske institutioner. Du kommer derfor til at arbejde med emner, der går på tværs af nationale og regionale grænser, men får også mulighed for at fordybe dig i et bestemt geografisk område, ligesom du undervejs kan vælge at fokusere på et bestemt emne fx medier, sociale forhold eller miljømæssige spørgsmål. Den faglige tilgang trækker på teorier og metoder fra både humaniora og samfundsvidenskab, og du vil komme til at bruge både politiske, historiske og socio-økonomiske analyseværktøjer foruden de kulturelle, litterære og sproglige. Den brede faglige tilgang gør dig i stand til at forstå kompleksiteten af den portugisisktalende verden og den globaliserede verden i det 21. århundrede.

Karrieremuligheder

Brasiliens stigende økonomiske betydning på det globale marked har øget den danske interesse for landet. Der er brug for portugisisktalende kandidater med dybdegående kendskab til kulturen. Med en uddannelse i portugisiske og brasilianske studier er du rustet til en karriere inden for blandt andet sproglig og kulturel rådgivning på portugisisk, kulturformidling, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed, tolkning og oversættelse og internationalt organisationsarbejde. Undervejs i uddannelsen vil du stifte bekendtskab med virksomheder og organisationer, der opererer i portugisisktalende lande, så du har et netværk, når du er færdig med din uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

NB: denne uddannelse optager ikke nye studerende i 2021.

Vil du søge om optagelse på portugisiske og brasilianske studier, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) eller sammen med KU’s kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et fremmedsprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside