Spansk og internationale studier på Aalborg Universitet adskiller sig fra spanskstudiet ved andre universiteter i Danmark. Ud over udviklingen af spanskkompetencer lægges der særlig stor vægt på at opbygge en viden om det spansksprogede områdes samfundsmæssige og kulturelle forhold. Den internationale dimension af uddannelsen gør, at der fokuseres på de forskellige politiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold mellem nationer, organisationer og virksomheder, som befinder sig i en rivende udvikling. Netop på grund af denne udvikling er den internationale og interkulturelle kommunikation også en væsentlig del af spanskstudiet i Aalborg. Uddannelsen sigter med sin opbygning og indhold på et bredere jobmarked end de traditionelle spanskuddannelser.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet

Sprog
Spansk

Bachelor i spansk og internationale studier

Om uddannelsen

På bachelorstudiet får du færdigheder inden for spanskstudiets tre hovedområder: Spansk sprog, internationale kulturforhold og internationale samfundsforhold set i relation til den spansksprogede del af verden.
På alle semestre er der kurser inden for de tre hovedområder, mens der på de enkelte semestre er særlige fokusområder i forbindelse med en række emnestudier.

Karrieremuligheder

Informationsarbejde, markedsføring, bistandsarbejde, turisme, kulturformidling og personaleuddannelse er blot nogle af de felter, hvor kombinationen af kompetencer inden for sprog, kommunikation, kultur, erhvervs- og samfundsforhold er efterspurgt.
Tidligere SIS-studerende har efter afsluttet bacheloruddannelse bygget en kandidatuddannelse ovenpå og herefter fået arbejde som blandt andet spansk tolk eller oversætter, konsulent (udvikling, migration, international organisation, HR, kommune), underviser, medarbejder i firma (fx eksportvirksomhed) og uddannelseskoordinator.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
  • Bestået adgangsgivende eksamen
  • Dansk A
  • Spansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside