Uddannelsen for dig, der vil arbejde med engelsk sprog, digital kommunikation og visuelt design i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor digital kommunikation på dansk eller engelsk, samt design af digitale kommunikationsprodukter.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation har et bredt indhold af bl.a. digital marketing, sprog, tekstproduktion, webkommunikation, grafisk design, forbrugeradfærd mm.

Det giver dig brede erhvervskompetencer til at arbejde med digital kommunikation og visuelt design i både danske og internationale virksomheder og organisationer.

På uddannelsen tilegner du dig stærke engelske kompetencer – både mundtligt og skriftligt – og indsigt i kultur, samfund og erhverv i engelsktalende lande. Samtidig kan du via uddannelsens kommunikations- og webfag løfte en række kommunikationsopgaver fra tekstproduktion til implementering og brug af hjemmeside og sociale medier til bl.a. markedsføring.

Som del af uddannelsen skal du et halvt år i praktik – evt. i udlandet – hvor du får afprøvet dine sproglige færdigheder og faglige kompetencer fra uddannelsen i praksis.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • bruge websider til at kommunikere med en virksomheds samarbejdspartnere og bruge internettet som informations- og markedsføringsmiddel
  • rådgive om designet af produkter og services i forhold til købsadfærd, herunder digital købsadfærd
  • løse arbejdsopgaver inden for organisation, markedsføring, kommunikation og medier på dansk og engelsk
  • vurdere et digitalt medieprodukts design i forhold til informationsstruktur, interface og interaktion samt medieproduktets funktion i en organisationskontekst
  • rådgive om medievalg for digital markedskommunikation
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Engelsk A

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside