Uddannelsen for dig, der vil arbejde med engelsk sprog, digital kommunikation og visuelt design i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor digital kommunikation på dansk eller engelsk, samt design af digitale kommunikationsprodukter.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

Om uddannelsen

Gennem uddannelsen lærer du at udarbejde tekster på dansk og engelsk og du lærer at bruge og implementere digitale teknologier som hjemmesider og sociale medier.

Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande.

På denne uddannelse kombinerer du engelsk med undervisning i at bruge websider til at kommunikere med en virksomheds samarbejdspartnere og bruge internettet som informations- og markedsføringsmiddel.

Samtidig får du mulighed for at bruge den viden, du har opnået via studierne, i ½ års praktikophold i en virksomhed eller organisation (SU-berettiget). Du får altså mulighed for at prøve alt det, du har lært af i praksis, inden du er færdiguddannet.

Karrieremuligheder

Uddannelsen sigter først og fremmest mod ansættelse i erhvervslivet. En professionsbachelor i et fremmedsprog og digital markedskommunikation (engelsk) kan løse en bred vifte af kommunikationsopgaver, både på dansk og på engelsk, og samtidig være ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside, og typiske arbejdsområder vil være inden for:

  • International handel, marketing, service og turisme
  • Informationsvirksomhed
  • Internationale organisationer

Behovet for velkvalificerede erhvervssproglige medarbejdere i virksomheder med udenlandske kontakter stiger i takt med den øgede internationalisering.
Samtidig bliver kommunikationen via internettet stadig vigtigere for virksomhedernes konkurrenceevne, og det betyder, at mulighederne for beskæftigelse er mange og varierede.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Engelsk A

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside