Få hele verden som din arbejdsplads! Vil du arbejde i krydsfeltet mellem teknologi, kommunikation og økonomi? Som eksportingeniør kan du få en lederkarriere inden for fx projektledelse eller salg på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel - i Danmark eller udlandet. Uddannelsen kan læses på dansk eller på engelsk sammen med internationale studerende fra hele verden.

Uddannelsesinstitution
VIA University College i Horsens og Aarhus

Sprog
Engelsk

Professionsbachelor i Global Business Engineering

Om uddannelsen

På uddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for enten klima, maskinteknik eller softwareudvikling. Alle retninger kan du kombinere med business- og kommunikationsfag.

Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse. De ingeniørfaglige fag udgør to tredjedele af uddannelsen. Business- og kommunikationskurser udgør den sidste tredjedel.

Vi anbefaler, at du tilbringer mindst ét semester i udlandet på et studieophold. Det vil give værdifuld international erfaring og fremme dine karrieremuligheder. Derudover er der mulighed for praktik i udlandet i virksomheder og ambassader.

Uddannelsen kan læses enten på dansk eller på engelsk. Den danske uddannelsestitel er eksportingeniør, og den engelske uddannelsestitel  er Global Business Engineering. De to uddannelser er helt ens bortset fra basissproget.

Karrieremuligheder

Som eksportingeniør kan du arbejde i internationale virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg eller rådgivning. Uddannelsen kvalificerer dig til lederstillinger inden for udvikling af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg. Dit første job kan være som projektleder, eksportchef eller produktchef.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point.

En professionsbachelor som eksportingeniør er en engelsksproget uddannelse, der tager 4½ år fordelt på 9 semestre. Et års studier svarer til 60 ECTS-point, og uddannelsen er derfor på i alt 270 ECTS-point. Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse:

  • Videnskab og teknologi udgør omkring to tredjedele
  • Business- og kommunikationskurser udgør den sidste tredjedel

Efter færdiggørelsen af 2. semester skal du vælge en specialisering inden for klima, maskinteknik eller softwareudvikling.

Opbygningen af uddannelsen afhænger af dit valg af specialisering. Hvis du vil læse mere om uddannelsens opbygning, kan du klikke dig ind på institutionens hjemmeside via linket nederst på siden.

Adgangskrav

Adgangsgivende eksamen: Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse: STX, HTX, HHX, HF og EUX

Specifikke adgangskrav: Du skal have bestået følgende fag:

  • Engelsk (A-niveau)
  • Matematik (B-niveau)
  • Et fremmedsprog på C-niveau fx fransk, tysk eller andet
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside