Om uddannelser med sprog

På hjemmesiden findes beskrivelser af bacheloruddannelser med sprog på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. Det er NCFF’s indtryk, at mange slet ikke kender til bredden af sproguddannelser og uddannelser med sprog i Danmark, hvorfor vi har samlet en række af dem her.

Det er ikke alle bacheloruddannelser, der har noget med sprog at gøre, du kan finde her. Der er på hjemmesiden f.eks. kun medtaget uddannelser med sprog, hvor der undervises eksplicit i sproget. Såkaldte EMI-uddannelser (English as a Medium for Instruction), dvs. uddannelser hvor engelsk er undervisningssprog, men hvor der ikke undervises i sproget, er ikke medtaget. Ved en række andre uddannelser kan man diskutere, hvor meget eksplicit sprogundervisning der er. Hvis du synes, der på hjemmesiden mangler en bestemt sproguddannelse eller en uddannelse med sprog, så hører vi gerne fra dig.

Hjemmesiden www.uddannelsermedsprog.dk er udarbejdet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

NCFF er oprettet med baggrund i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, som blev præsenteret af regeringen november 2017.

Kort formuleret er NCFF’s mission at fremme udbredelsen af fremmedsprog, således at flere får flere og bedre fremmedsprogskompetencer, og sproguddannelserne er fagligt stærke og relevante uddannelser.

Læs mere om NCFF på www.ncff.dk.

Spørgsmål og kommentarer vedr. www.uddannelsermedsprog.dk kan rettes pr. mail til NCFF på ncffost@hum.ku.dk

De enkelte uddannelsesbeskrivelser på www.uddannelsermedsprog.dk er skrevet af den uddannelsesinstitution, der huser den pågældende uddannelse, og uddannelsesbeskrivelserne bliver rundtsendt til institutionerne to gange årligt mhp. opdatering og kvalitetssikring. Ved forskelle i beskrivelsen af en uddannelse eller en uddannelses optagelseskrav mellem www.uddannelsermedsprog.dk og institutionens hjemmeside, er det altid beskrivelsen på uddannelsesinstitutionens hjemmeside, der er gældende.

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside