Arabisk- og islamstudier handler om sprog, religion, historie, kultur, politik og samfund i den arabiske verden. På uddannelsen får du forståelse for det arabiske hverdagsliv, og du lærer om islam i og uden for den arabiske verden. Du lærer samtidig at læse, tale og skrive moderne standardarabisk og dialekt.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i arabisk- og islamstudier

Om uddannelsen

Studiet af det arabiske sprog udgør cirka halvdelen af studietiden. Moderne standardarabisk er den arabiske verdens fælles sprog. Du får desuden kendskab til udvalgte arabiske dialekter, der bruges i daglig kommunikation. Du læser originaltekster som eksempelvis avisartikler.

Undervisningen på arabisk- og islamstudier bygger primært på holdtimer og studiegruppearbejde. Du kommer til at deltage i diskussioner, når du studerer islam og den arabiske verdens historie, politik, samfund, og kultur.

På bacheloruddannelsen tager de fleste studerende på et ophold i den arabiske verden på 4. semester. Dette giver dig mulighed for selv at vælge mellem udvalgte arabiske dialekter, bruge det sprog du allerede har lært, og få et førstehåndskendskab til den arabiske verden.

Karrieremuligheder

Du bliver ekspert i den arabiske verden, og du lærer at skabe bro mellem Danmark og den arabiske verden inden for mange områder. Kandidater i arabisk- og islamstudier arbejder typisk som konsulent indenfor eksempelvis integration, udviklingsarbejde eller internationalt samarbejde.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen
  2. Følgende specifikke adgangskrav:
    • Dansk A
    • Engelsk B
    • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
    • Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*

*Hvis du ikke har bestået arabisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft arabisk A, før du starter på uddannelsen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside