Amerikanske studier er kendetegnet ved en fascination af USA. Vi er fascinerede af amerikanerne, deres kultur og historie og det politiske liv – og vi kigger på det hele med kritiske briller. Amerikanske studier er et tværfagligt studium, dvs. en kombination af studier i amerikansk historie, litteratur, politik, og økonomi, og har som sin målsætning at forstå og analysere amerikansk kultur og samfund.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i amerikanske studier

Om uddannelsen

Som det eneste sted i landet kan du på SDU læse en bacheloruddannelse i Amerikanske studier. Uddannelsen er tværfaglig, og du vil gennem undervisning i kultur, litteratur, politik, historie og samfundsforhold få et samlet billede af én af verdens supermagter. Du lærer på uddannelsen at forstå, analysere og fortolke USA’s kulturelle identitet og dets indflydelse på Danmark og resten af verden. I en tid hvor USA ofte forstås gennem enkelte begivenheder og tweets, får du på studiet hele sammenhængen med samt en grundig baggrundsforståelse og du kan derfor levere dybdegående analyser af amerikanske forhold.

Det internationale perspektiv fylder meget under uddannelsen, og du vil bl.a. opleve gæsteprofessorer fra USA. Derudover er der en stærk tradition for, at studerende tager på udlandsophold, og på den måde får et indblik i de internationale samfundsforhold du løbende undervises i på uddannelsen. En stor del af uddannelsen foregår på engelsk, hvorfor du bliver en utrolig dygtig formidler på engelsk, hvilket gør dig til en attraktiv kandidat på det internationale arbejdsmarked samt i danske firmaer og offentlige institutioner med internationale kontaktflader

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du bl.a. skal:

 • forhandle med amerikanske forhandlingspartnere på basis af viden om amerikansk kultur
 • indgå i tværfaglige projekter, der kræver viden om amerikansk kultur, politik og økonomi
 • bidrage til lokal tilpasning af virksomheders forretningsstrategier i USA
 • fungere som kulturel rådgiver for virksomheder, der ønsker at etablere sig i USA
 • varetage intern og ekstern information i virksomheder, der beskæftiger sig med politiske, kulturelle og økonomiske forhold i USA
 • formidle viden om amerikanske kultur- og samfundsforhold til et dansk eller internationalt publikum
 • varetage kulturel fortolkning, eksempelvis i forbindelse med marketing af danske produkter i USA
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside