Amerikanske studier er kendetegnet ved en fascination af USA. Vi er fascinerede af amerikanerne, deres kultur og historie og det politiske liv – og vi kigger på det hele med kritiske briller. Amerikanske studier er et tværfagligt studium, dvs. en kombination af studier i amerikansk historie, litteratur, politik, og økonomi, og har som sin målsætning at forstå og analysere amerikansk kultur og samfund.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i amerikanske studier

Om uddannelsen

USA opfattes ofte som én kultur uden hensyntagen til den mangfoldighed, der kendetegner landet. Med uddannelsen i amerikanske studier opnår du en bred og dyb forståelse af USA. Uddannelsen kombinerer det historiske og politiske med litterære og kulturelle emner og giver dig viden om: amerikansk erhvervsliv, amerikanske medier, amerikansk litteratur, amerikansk kultur, amerikansk historie og amerikansk politik.

Uddannelsen sætter dig i stand til kritisk at analysere USA som helhed på baggrund af teori, metode og kilder. I en tid, hvor USA forstås i enkelte begivenheder og tweets, får du på amerikanske studier baggrunden og sammenhængen med, og du opnår kompetencer til at levere grundige og vidensbaserede analyser af amerikanske forhold.

Uddannelsen trækker på fag fra forskellige fagtraditioner, såsom litteratur og kultur, historie og politik, business, sprog og film og selvom du skal igennem det hele, får du også mulighed for at specialisere dig i det, der interesserer dig allermest gennem valgfag og i bachelorprojektet.

I et fag som amerikanske studier lægger vi naturligvis meget vægt på det internationale islæt. Der er en stærk tradition for at studerende tager på udlandsophold, ligesom vi hvert år har en gæsteprofessor fra USA, som underviser både på bachelor- og kandidatniveau.

Karrieremuligheder

Med en uddannelse i amerikanske studier vil du kunne finde job inden for følgende brancher:

 • Danske eksportvirksomheder med fokus på det amerikanske marked
 • Amerikanske virksomheder med danske forbindelser
 • Internationale virksomheder i Europa
 • Informationssektoren, herunder massemedier

Helt konkret vil du blandt andet kunne varetage jobs, hvor du skal:

 • Forhandle med amerikanske forhandlingspartnere på basis af viden om amerikansk kultur
 • Indgå i tværfaglige projekter, der kræver viden om amerikansk kultur, politik og økonomi
 • Bidrage til lokal tilpasning af virksomheders forretningsstrategier i USA
 • Fungere som kulturel rådgiver for virksomheder, der ønsker at etablere sig i USA
  og meget mere
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside