På uddannelsen lærer du om asiatiske markeder og handel med fokus på kulturelle, politiske og økonomiske forhold. I den asiatiske del af verden er kendskab til sprog og kultur en forudsætning for handel, da det en nøgle til vigtig information og stærke virksomhedsrelationer. Derfor lærer du enten kinesisk eller japansk på studiet, og du vil også have et planlagt semester i Kina eller Japan.

Uddannelsesinstitution
Copenhagen Business School

Sprog
Asiatisk

Bachelor in International Business in Asia

Om uddannelsen

Fordi Asiens indflydelse i den globale økonomi er afgørende, er der behov for specialister i handel på asiatiske markeder. På IBA får du derfor relevante kompetencer inden for erhvervsøkonomi og Asien-specifikke handels og virksomhedsforhold. Samtidig får du får stærke sproglige færdigheder og en dyb kulturforståelse. Det giver dig redskaberne til at begå dig i en kompleks asiatisk handelskontekst, hvor det ikke er de velkendte vestlige spilleregler, der gør sig gældende. Som studerende skal man forvente, at der vil være et internationalt fokus i den del der har med virksomhedsforhold og erhvervsøkonomi at gøre. Ud over det planlagte semester i Kina eller Japan på andet år, er det yderligere mulighed for at tage på udveksling igen på fjerde år.

Karrieremuligheder

Mange ender med at arbejde inden for sammensmeltningen af kultur, handel og sprog med fokus på Asien – ofte Kina eller Japan. Hvad end det er i en privat virksomhed, den offentlige sektor eller ved en NGO. Hvor man ender afhænger i høj grad af hvilken kandidat man vælger efter bacheloren, da det er her man specialiserer sig.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Engelsk A, Matematik B, Historie eller Samfundsfag B, (Kinesisk/Japansk A)

Kinesisk:
• Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har kinesisk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)
• Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har kinesisk A med minimum 10.0, vil automatisk blive fritaget fra kurset “Chinese Propaedeutics 1” (15 ECTS-points) og bliver kontaktet mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for yderligere sprogfag på uddanelsen op til maksimum 60 ECTS-points. Dette gøres individuelt mhp. en skræddersyet plan
• Ansøgere, der tilbydes en studieplads og har uploadet dokumentation for en af de kvalifikationer i kinesisk listet under ‘Kinesisk Begynder A’ bliver kontaktet individuelt mhp. en indplaceringstest. Indplaceringstesten vil afgøre, om du kan fritages for sprogfag

Japansk:
• Ansøgere, der tilbydes en studieplads og ikke har japansk A i forvejen, skal tage den fulde 4-årige uddannelse (240 ECTS-points)

Kvote 1: karaktergennemsnit
Kvote 2: helhedsvurdering af karakterer, aktiviteter og motiveret ansøgning

(Man skal altid leve op til adgangskravene – både i kvote 1 og 2. Ellers bliver ansøgningen ikke vurderet. Husk at du ikke er garanteret en plads, bare fordi du lever op til adgangskravene).

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside