På uddannelsen lærer du om hvordan forskellige kulturer påvirker handel og virksomheder indenfor to sprogområder. Der er de engelsktalende kulturer, hvor du primært fokusere på USA og Storbritannien. Det andet sprogområde du får mulighed for at udforske, afhænger af dit valg af 2. fremmedsprog – enten fransk-, tysk- eller spansktalende kulturer. På 5. semester tager de fleste på udveksling i et land eller område, hvor det 2. fremmedsprog tales. Det er en unik mulighed for at få sproget og kulturen helt ind under huden.

Uddannelsesinstitution
Copenhagen Business School

Sprog
Tysk
Fransk
Spansk

Bachelor in Business, Language and Culture

Om uddannelsen

Uddannelsen foregår udelukkende på engelsk og dit 2. fremmedsprog. Derfor skal du som studerende forvente at få stærke sprogkompetencer, samt en dyb forståelse af kulturelle forskelle og ligheder på tværs af lande og områder. Kendskab til de underliggende politiske, sociale og økonomiske forhold, der definerer et samfund er en forudsætning for interkulturel forståelse. Samtidig skal du forvente at få kompetencer inden for erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi, hvilket giver dig en grundlæggende forståelse af virksomheder og handel på internationalt plan. BLC er således en bred uddannelse, hvor du bliver du ekspert i at se sammenhængene mellem interkulturel forståelse og erhvervsøkonomi.

Karrieremuligheder

Mange ender med at arbejde indenfor sammensmeltningen af kultur, handel og sprog. Hvad end det er i en privat virksomhed, den offentlige sektor eller ved en NGO. Hvor man ender afhænger i høj grad af hvilken kandidat man vælger efter bacheloren, da det er her man specialiserer sig.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Engelsk A, Matematik B, Historie eller Samfundsfag B,
2. fremmedsprog:

  • hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0
  • hvis Tysk: Tysk fortsættersprog B med min. 6,0 eller begyndersprog A med min 6,0
  • hvis Spansk: Spansk A med min 6,0

Kvote 1: karaktergennemsnit
Kvote 2: helhedsvurdering af karakterer, aktiviteter og motiveret ansøgning

(Man skal altid leve op til adgangskravene – både i kvote 1 og 2. Ellers bliver ansøgningen ikke vurderet. Husk at du ikke er garanteret en plads, bare fordi du lever op til adgangskravene)

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside