Engelsk er blevet et verdenssprog, som alle bruger til at kommunikere med på tværs af kulturer og landegrænser. Sproglig korrekthed har derfor aldrig været vigtigere, samt evnen til at forstå og formidle britisk og amerikansk kultur. Dette gælder både i offentligt og privat regi, i undervisningssektoren og den hastigt voksende informations- og kulturformidlingsindustri. Overalt er vi omgivet af kulturprodukter fra den engelsktalende verden, ligesom kendskab til engelsktalende landes kultur- og samfundsforhold bliver et stigende krav, mens det engelske sprog er udbredt overalt omkring os, bl.a. som arbejdssprog i internationale virksomheder i Danmark.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i engelsk

Om uddannelsen

Engelsk er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor du får mulighed for at tilegne dig omfattende viden om de engelsktalende lande med særlig vægt på Storbritannien og USA, og du får stærke mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk. Uddannelsen består af følgende hovedområder samt de teorier og analysemetoder, der bruges og diskuteres inden for disse områder:

 • Praktisk sprog og sprogvidenskab
 • Litteratur- og medievidenskab
 • Kulturvidenskab
 • Samfundsvidenskabelige og historiske forhold

AAU’s engelskuddannelse er den eneste i Danmark, hvor man har en selvstændig kulturvidenskabelig dimension og også den eneste, hvor man arbejder med et bredt tekstbegreb, der omfatter såvel traditionel litteraturvidenskab som værker i andre genrer og medier.

Karrieremuligheder

En uddannelse på engelsk kvalificerer dig til en række forskellige jobtyper. Ca. 50% får arbejde inden for undervisningssektoren (fx gymnasiet), mens resten får job, hvor der kræves sproglig, kommunikativ og analytisk kompetence på et højt niveau, fx informationsarbejde (marketing, kulturformidling, oversættelse), planlægning, administration og projektledelse.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
 • Bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangskravene nævnt i uddannelsesbeskrivelsen gælder både for kvote 1 og 2. Derudover gælder følgende:

Kvote 1

 • Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

 • I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og i de adgangsgivende sprogfag, samt på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller studierelevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.
 • De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside