Det globale miljø kræver i dag en interdisciplinær viden om politik, historie, kultur og engelsk sprog. At forstå metoder indenfor statskundskab, kulturanalyse, historie, sociologi og interkulturel kommunikation og samtidig have et højt niveau af engelskkundskaber er essentielt for mange job i det offentlige så vel som i det private. Sprog og internationale studier, engelsk, ved Aalborg Universitet (AAU) forbereder dig på at blive en informeret og etisk aktør i relation til en række globale problemstillinger og giver dig muligheden for at arbejde på engelsk gennem alle uddannelsens semestre.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i sprog og internationale studier, engelsk

Om uddannelsen

Sprog og internationale studier, engelsk, eller LISE (Language and International Studies, English), ved Aalborg Universitet er en treårig bacheloruddannelse, der giver både humanistiske og samfundsfaglige kompetencer. Uddannelsen fokuserer på at opnå viden indenfor international politik og kultur samt på at skærpe dine engelskkundskaber, således at du kan benytte engelsk som globalt lingua franca. Uddannelsen giver dig også mulighed for et udlandsophold. Al undervisning, eksamener og hverdagen på uddannelsen foregår på engelsk.

Karrieremuligheder

Sprog og internationale studier, engelsk, (eller Language and International Studies, English), er for studerende, der forestiller sig en karriere med en international vinkel . Uddannelsen forbereder studerende på at forsætte på en kandidatuddannelse indenfor emner som spænder fra international politik til internationale kulturelle relationer og international kommunikation.
Bacheloruddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde politiske organisationer, nationalt og internationalt, nødhjælps- eller humanitære organisationer, international freds- og konfliktløsning, og funktioner i den private sektor i relation til interkulturel kommunikation eller policy analyse. ”LISE” studerende findes i mange jobs fra ambassader og fredsorganisationer til udlændinge- og Integrationsministeriet til politisk kommunikation i private virksomheder.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
  • Bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0
  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangskravene nævnt i uddannelsesbeskrivelsen gælder både for kvote 1 og 2. Derudover gælder følgende:

Kvote 1

  • Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

  • I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og i de adgangsgivende sprogfag, samt på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller studierelevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.
  • De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside