Du opbygger din viden om og beherskelse af det engelske sprog, mundtligt og skriftligt. Du får skærpet din evne til at analysere og kontekstualisere engelsksprogede litterære tekster og andre kulturelle udtryksformer, og du erhverver viden om og indsigt i de engelsktalende landes politiske og samfundsmæssige historie og deres afgørende prægning af den vestlige verden. Studiet afspejler, at engelsk er et verdenssprog og dermed globaliseringens og medieverdenens hovedsprog – det vil sige, studiet giver dig bedre forudsætninger for at forstå, navigere i og forholde dig kritisk til vor tids internetbaserede, globaliserede verden.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i engelsk

Om uddannelsen

Engelskstudiet giver dig en grundig uddannelse i engelsk sprog og kultur med vægt på Storbritannien, Irland og USA. Vi ser dog også på resten af den engelsksprogede verdens kulturer såsom Sydafrika, Canada og Australien.
Gennem studiet udvikler du både teoretiske og praktiske kompetencer inden for engelsk: Sprog, litteratur og kultur (særligt britisk og amerikansk), historie og samfundsforhold.

På uddannelsen arbejder du inden for 3 hovedområder:

  • Den sproglige del behandler det engelske sprog i dets forskellige moderne og tidligere versioner (britisk, amerikansk osv.). Samtidig trænes din sprogfærdighed såvel mundtligt som skriftligt.
  • Den litterære del giver dig indblik i litteraturhistoriens vigtigste strømninger, genrer og forfatterskaber. Faget giver dig desuden kendskab til forskellige analysebegreber og -modeller.
  • Den historisk/kulturelle del giver dig en generel introduktion til britiske og amerikanske samfundsforhold og politiske systemer.

Mange af vores studerende tager på udlandsophold på uddannelsens 3. år.

Karrieremuligheder

Hele verden benytter sig af engelsk, når det gælder aktiviteter inden for handel, industri, teknik, videnskab og kultur på tværs af grænser. Derfor er det efterhånden en myte, at engelskuddannelsen udelukkende retter sig mod undervisning på de gymnasiale uddannelser.

Engelskuddannede kan således også få job inden for journalistik, turisme, marketing, på bogforlag, på humanitære hjælpeprojekter, i kommunikationsafdelinger, i offentlige institutioner (ministerier, ambassader) m.m.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside