Du opbygger din viden om og beherskelse af det engelske sprog, mundtligt og skriftligt. Du får skærpet din evne til at analysere og kontekstualisere engelsksprogede litterære tekster og andre kulturelle udtryksformer, og du erhverver viden om og indsigt i de engelsktalende landes politiske og samfundsmæssige historie og deres afgørende prægning af den vestlige verden. Studiet afspejler, at engelsk er et verdenssprog og dermed globaliseringens og medieverdenens hovedsprog – det vil sige, studiet giver dig bedre forudsætninger for at forstå, navigere i og forholde dig kritisk til vor tids internetbaserede, globaliserede verden.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i engelsk

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i Engelsk er indholdet delt i tre områder; sprog, litteratur, kultur & historie. Det giver dig stærke engelsksproglige kompetencer – både mundtlig og skriftligt – og indsigt i engelsk sprog og kultur, der kan bruges både i uddannelsessektoren og i offentlige og private virksomheder.

Engelsk er i den globaliserede verden et hovedsprog, der bruges både i forbindelse med handel, industri, teknik, videnskab og kultur. På uddannelsen får du viden om engelsktalende landes samfundsforhold og store betydning i den vestlige verden.

Det giver dig internationale kompetencer til at navigere i, og forholde dig kritisk til, den digitale globaliserede verden.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • arbejde journalistisk og redaktionelt i radio, på TV og ved tidsskrifter og fagblade
  • formidle tekst eller spørgsmål velformuleret, præcist og kort, eventuelt som tekstforfatter på forlag
  • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring på reklamebureauer og i private og offentlige virksomheder
  • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet
  • anvende din viden om interkulturelle problemstillinger inden for den engelsktalende verden og de engelsksprogede områders forhold til Danmark, eksempelvis indenfor service og turisme eller ministerier og ambassader
  • undervise i gymnasiet eller i højskolesektoren (dette kræver en kandidatuddannelse)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside