Fransk er officielt sprog i 29 lande og tales af næsten 300 millioner mennesker i verden. Fransk åbner døre til en rig kultur, spændende litteratur og en begivenhedsrig historie, der har lagt grunden til det moderne demokrati. Det franske sprog bruges inden for diplomatiet og indtager en fremtrædende plads i EU og er arbejdssprog i mange internationale organisationer, bl.a. FN, NATO, OECD.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Fransk

Bachelor i fransk sprog litteratur og kultur

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur foregår det meste af undervisningen på fransk. På uddannelsens 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til Frankrig, Schweiz, Belgien eller Canada.

Uddannelsen giver dig solide kompetencer i mundtligt og skriftligt fransk, så du kan kommunikere korrekt på fransk. Du får indblik i den franske og frankofone kultur og i den klassiske og helt nye litteratur. Du lærer om Frankrigs historie, fra Revolutionen i 1789 over 2. Verdenskrig og Frankrigs tid som kolonimagt frem til i dag med de politiske og sociale udfordringer, som Frankrig står overfor, både i regi af EU og på globalt plan.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i fransk sprog, litteratur og kultur kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, fx på den tofaglige kandidatuddannelse i fransk med et tilvalgsfag eller kandidatuddannelsen i interkulturelle studier med fransk, hvor du specialiserer dig inden for det interkulturelle område. Afhængigt af din valgte kandidatuddannelse får du jobmuligheder inden for undervisning, oversættelse, kulturformidling, kommunikation og diplomati, både i Danmark og i udlandet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B og fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse). Du skal have opfyldt og dokumenteret adgangskravene senest den 5. juli i ansøgningsåret med mindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2
Ligesom ved kvote 1 skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke krav.
Din ansøgning vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. Gennemsnit af særligt relevante fag (dansk A, engelsk B, historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B, fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B).
  2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer på: https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote -1-og-2/

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside