Som studerende på uddannelsen i grønlandske og arktiske studier (tidl. eskimologi) kommer du til at arbejde med grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold. Uddannelsen giver dig en unik faglig baggrund, som gør dig i stand til at forstå, diskutere og formidle aktuelle og historiske forhold i Arktis.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i grønlandske og arktiske studier

Om uddannelsen

Grønlandske og arktiske studier er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i arktiske kultur og samfundsforhold. Studiet omfatter inuits sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Det er først og fremmest Grønland, der er i fokus, men inuits kultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår også.

Grønlandske og arktiske studier har til huse i et af de gamle pakhuse på Christianshavn. Det faglige miljø og studiemiljøet er karakteriseret ved stor kontakt og dialog mellem undervisere, forskere og studerende. Huset rummer ligeledes et af verdens største biblioteker med arktisk materiale. Det betyder, at der er en del gæster fra hele verden, som besøger stedet.

Karrieremuligheder

Som kandidat kan du bl.a. blive ansat inden for grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration. Du kan arbejde i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Men ligesom andre humanister kan du få ansættelser både inden for og uden for det grønlandske og arktiske felt, fx i forlagsbranchen, NGO’er eller som selvstændig konsulent.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
Du skal opfylde de generelle adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen  med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)

eller

 • En adgangsgivende eksamen med en bestået KU kvote 2-prøve
 •  

  Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside