Frankrig har en central position i internationale politiske temaer lige fra studenteroprøret i 1968 til debatten om indvandring, der senest er blusset op efter terrorangrebene i Nice og Paris. Uddannelsen i fransk sprog og kultur er en nøgle til at forstå den mangfoldighed af historier og kulturer, der udgør den fransktalende verden i dag.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Fransk

Bachelor i fransk sprog og kultur

Om uddannelsen

De fleste franskstuderende vælger faget ud fra en kærlighed til sproget, og du vil helt sikkert blive udfordret på både fonetik, grammatik og oversættelse. Men det er sammenhængen mellem den sproglige og kulturelle viden, der gør din profil unik. Uanset om emnet er litteratur, film eller aktuelle samfundsforhold, bliver det sat i en historisk kontekst, og du får trænet dit analytiske blik.

Du kan fordybe dig i alt fra oplysningstidens tænkere til belgiske tegneserier, og du vil få forståelse for de europæiske og globale relationer, Frankrig har, og for landets afgørende rolle på den verdenspolitiske scene.

Du har rig mulighed for at komme til udlandet i løbet af studietiden, du kan eksempelvis tage på udveksling i Frankrig, Canada eller Marokko.

Karrieremuligheder

Sproglige og kulturelle kompetencer er efterspurgte i både private og offentlige virksomheder, og uddannelsen åbner for en bred vifte af jobmuligheder. Du kan bygge bro mellem den franske og den danske kultur. Du kan blandt andet arbejde med undervisning, ledelse, formidling og kommunikation mange forskellige steder, såsom gymnasier, konsulentvirksomheder, forlag, ambassader, private virksomheder og i rejsebranchen.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Vil du søge om optagelse på fransk sprog og kultur, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) eller sammen med KU’s kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Fransk: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside