På bacheloruddannelsen i spansk sprog og kultur studerer du et af de helt store verdenssprog – over 450 millioner mennesker har spansk som modersmål. På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk på højt niveau, mens du samtidig dykker ned i historien, de forskellige samfund og den mangfoldige kultur, der udfolder sig i Spanien og Latinamerika.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Spansk

Bachelor i spansk og latinamerikansk sprog og kultur

Om uddannelsen

Uddannelsen i spansk sprog og kultur omfatter Spanien og den spansksprogede del af Latinamerika. Studiet giver dig et indgående kendskab til sproget, og du får stor indsigt i de spansktalende landes kultur, historie, litteratur og samfundsforhold. Du vil komme til at arbejde med udviklingen i Spanien og i det moderne Latinamerika, og du vil blive klogere på begreber som nation, nationalitet og historisk erindring. Du vil også stifte bekendtskab med spansk og mexicansk film, den spansktalende verdens diktaturer, og hvad der skete, da Christoffer Columbus kom til Amerika

Madrid, Lima, Bogotá eller et helt fjerde sted? I løbet af studietiden har du rig mulighed for at komme til udlandet på udveksling.

Karrieremuligheder

Uddannelsen kan føre dig mange forskellige steder hen og giver dig en bred vifte af jobmuligheder. Du kan udnytte din tværkulturelle indsigt til at arbejde med kulturformidling, kommunikation, projektledelse og internationale relationer, eller du kan fokusere på den sproglige del og arbejde med oversættelse, sproglig rådgivning eller undervisning. Der er muligheder både i den private og offentlige sektor samt i NGO’er.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Vil du søge om optagelse på spansk sprog og kultur, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) eller sammen med KU’s kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Spansk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside