Uddannelsen giver dig indsigt i de mesoamerikanske kulturer gennem forskellige discipliner: arkæologi, historie, lingvistik, antropologi, kunsthistorie m.fl. Du får overblik over de mesoamerikanske kulturer og et grundigt kendskab til mayaernes og aztekernes kultur, historie og skriftlige kilder. Du beskæftiger dig med alt fra landbrug og samfundsstrukturer, ruiner, skrift- og kalendersystemer, ikonografi og kilder skrevet på oprindelige sprog med hieroglyffer eller med latinske bogstaver.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i indianske sprog og kulturer

Om uddannelsen

Studiet af de indianske kulturer giver en unik mulighed for at sammenligne udviklingsforløb i komplekse samfund og sætte Vesteuropas historie i perspektiv.

Uddannelsen inddrager mange forskellige tværfaglige discipliner såsom arkæologi, historie, sprogvidenskab, antropologi og kunsthistorie. Det sætter dig i stand til at undersøge alt fra landbrug og samfundsstrukturer, ruiner, skrift- og kalendersystemer, ikonografi og kilder skrevet på oprindelige sprog med fx hieroglyffer og mayaglyffer eller latinske bogstaver.

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor du forventes at deltage aktivt og lave øvelser, opgaver og oplæg. På uddannelsen bliver du undervist i både sprog og kulturfag og samarbejdet med dine medstuderende er en naturlig del af dagligdagen på et lille studie. Der er gode muligheder for at læse et semester i udlandet.

I løbet af uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med hieroglyffer, mayaglyffer og latinske bogstaver. En del af litteraturen til historie og kulturfagene er på akademisk engelsk og du vil desuden komme til at læse tekster på dansk og spansk.

Karrieremuligheder

Uddannelsen kvalificerer kandidater til at undervise og deltage i projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer. Det kan fx være i forbindelse med ulandsforhold. Desuden vil du kunne arbejde med formidling ved forskningsbiblioteker, arkiver, museer og ved universiteter og højere læreanstalter. Beskæftigelsesområdet ligger primært inden for organisationsarbejde, undervisning og forskning. Du kan finde arbejde både i det offentlige og private erhvervsliv. Der er dog kun ganske få stillinger inden for området, så det er en god ide at gøre uddannelsen bredere med henblik på for eksempel kulturformidling, informationsteknologi og administration.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen  med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)

eller

 • En adgangsgivende eksamen med en bestået KU kvote 2-prøve
 •  

  Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Spansk B

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside