Sydasien omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne, og indbyggerne i området udgør en fjerdedel af verdens befolkning. Sydasien rummer en af verdens ældste civilisationer og er samtidig hjemsted for verdens største filmindustri, Bollywood, og er et vigtigt center for global kultur og handel. Med en af verdens yngste befolkninger, en voksende mellemklasse og stor økonomisk vækst er Sydasien et område med enormt økonomisk potentiale.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Asiatisk

Bachelor i indien- og sydasienstudier

Om uddannelsen

Som studerende på uddannelsen i indien- og sydasienstudier tilegner du dig omfattende viden om Sydasien og dets sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold samt de forskellige – og skiftende – hverdagsmønstre i området. Du får et indgående kendskab til de komplekse strukturer i de sydasiatiske samfund, og du arbejder med nutidens populærkulturer og hverdagslivet i Sydasien.

Indien- og sydasienstudier er et sprogbaseret områdestudium, hvor du fra uddannelsens første semester lærer hindi, der er det mest udbredte sprog i Sydasien. Uddannelsens fjerde semester foregår i Indien, hvor du får intensiv undervisning i hindi og får mulighed for at udforske den indiske kultur på egen hånd.

Karrieremuligheder

Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Indien og Sydasien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. En uddannelse i indien- og sydasienstudier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med eksport og outsourcing mellem danske og indiske virksomheder eller institutioner. Du kan også komme til at arbejde med international udvikling og samarbejde i Sydasien eller undervise på eksempelvis aftenskoler, højskoler og sprogskoler.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen
  2. Følgende specifikke adgangskrav:
    • Dansk A
    • Engelsk B
    • Historie B/idehistorie B/samtidshistorie B
    • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside