Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders nationale og internationale aktiviteter samt de kommunikations- og formidlingsopgaver, der opstår i tilknytning hertil. Sammen med de erhvervs- og samfundsøkonomiske fag får du en grundlæggende viden om sprogene, kommunikation, informationsteknologi og erhvervsretlige forhold. Uddannelsen er unik i Danmark, og du kan lægge dit fokus på arbejdet med fx erhvervsøkonomi, internationalisering og eksport, samtidig med at du kombinerer det med en kommunikativ vinkel på tysk og engelsk.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Sønderborg

Sprog
Engelsk
Tysk

Bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog

Om uddannelsen

Vi har et internationalt studiemiljø, hvor du læser sammen med hovedsageligt tyske medstuderende.

På studiet har alle studerende to sprog. Hvis du har dansk som udgangssprog, bliver du undervist i tysk – og du undervises i dansk, hvis du har tysk som udgangssprog. Alle studerende undervises derudover i engelsk. Du vil få både danske og tyske undervisere.

Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, vurdere og løse opgaver i virksomheder og organisationer i forbindelse med både nationale og internationale aktiviteter, ligesom du vil have kompetencer til at løse kommunikations- og formidlingsopgaver.

Disse kompetencer opnår du bl.a. gennem uddannelsens undervisning i økonomi og samfundsforhold. Du får en høj sprogfærdighed inden for dine fremmedsprog samtidig med, at du også lærer nogle generelle redskaber til at forstå og beherske de faktorer, der er vigtige, når man skal kommunikere med mennesker fra andre lande og kulturer.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog har du særlig gode forudsætninger for at arbejde i et internationalt miljø. Studiet sigter nemlig mod en bred vifte af jobs inden for virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter.

Arbejdet kan f.eks. være at opsøge nye eksportmarkeder eller at forhandle med myndigheder om eksportmuligheder, aftaler eller kontrakter.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.


Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B, idehistorie B, international økonomi B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Matematik B
  • Tysk (fortsættersprog B eller begyndersprog A)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Når du søger på optagelse.dk, skal du vælge mellem uddannelsens to studieretninger:

– Har du afsluttet en dansk studentereksamen, vælger du retningen tysk/engelsk
– Har du afsluttet en tysk studentereksamen, vælger du retningen dansk/engelsk
– Har du afsluttet en studentereksamen fra Duborg/A.P. Møller-skolen, kan du vælge den retning, hvor du opfylder adgangskravene – der henstilles dog til, at du vælger det fremmedsprog, du taler/skriver/forstår “dårligst”.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside