Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders nationale og internationale aktiviteter samt de kommunikations- og formidlingsopgaver, der opstår i tilknytning hertil. Sammen med de erhvervs- og samfundsøkonomiske fag får du en grundlæggende viden om sprogene, kommunikation, informationsteknologi og erhvervsretlige forhold. Uddannelsen er unik i Danmark, og du kan lægge dit fokus på arbejdet med fx erhvervsøkonomi, internationalisering og eksport, samtidig med at du kombinerer det med en kommunikativ vinkel på tysk og engelsk.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Sønderborg

Sprog
Engelsk
Tysk

Bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog

Om uddannelsen

Vil du arbejde i internationale virksomheder eller organisationer, hvor opgaverne krydser både nationale og sproglige grænser?

Bacheloruddannelsen International erhvervsøkonomi med fremmedsprog er for dig, der ønsker at kombinere erhvervsøkonomi med sprog og samtidig ønsker at gøre det i et internationalt studiemiljø. Bacheloruddannelsen giver dig en lokalt forankret, men internationalt orienteret uddannelse, der dækker marketing, management, økonomi, organisationspsykologi, fremmedsprog (dansk/tysk og engelsk) og interkulturel kommunikation. Uddannelsen kombinerer dermed samfundsvidenskab og humaniora.

Uddannelsen giver dig internationale erhvervskompetencer, som er efterspurgt af virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter i en række forskellige brancher og sektorer. Uddannelsen sætter dig i stand til at bidrage til problemløsning og identificere organisatoriske styrker og svagheder såvel som markedsrelaterede udfordringer og muligheder. Sammen med de erhvervs- og samfundsøkonomiske kurser får du en grundlæggende viden om sprog, kommunikation, informationsteknologi og erhvervsretlige forhold. Det giver dig kompetencer til at analysere og løse en bred vifte af opgaver i nationale og internationale virksomheder.

Karrieremuligheder
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du bl.a. skal:

  • udforme og medvirke i gennemførelsen af handlingsprogrammer
  • identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemer i en virksomhed
  • indgå i en faglig samtale på dansk/tysk og engelsk
  • udarbejde strategier, handlingsplaner og beslutningsgrundlag for konkrete problemstillinger i en erhvervsmæssig kontekst
  • samarbejde med andre om implementeringen af strategier og handlingsplaner
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B, idehistorie B, international økonomi B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Matematik B
  • Tysk (fortsættersprog B eller begyndersprog A)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Valg af fremmedsprog

Når du søger på optagelse.dk, skal du vælge mellem uddannelsens to studieretninger:

– Har du afsluttet en dansk studentereksamen, vælger du retningen tysk/engelsk
– Har du afsluttet en tysk studentereksamen, vælger du retningen dansk/engelsk
– Har du afsluttet en studentereksamen fra Duborg/A.P. Møller-skolen/Deutsches Gymnasium Aapenrade, kan du vælge den retning, hvor du opfylder adgangskravene – der henstilles dog til, at du vælger det fremmedsprog, du taler/skriver/forstår “dårligst”.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside