International virksomhedskommunikation i engelsk er en internationalt orienteret uddannelse med fokus på (fremmed)sprog og kommunikation i virksomheder og organisationer. På uddannelsen lærer du, hvordan virksomheder bedst kommunikerer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk

Om uddannelsen

På uddannelsen opnår du viden om erhvervsmæssige, økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i engelsksprogede områder som Storbritannien og USA – en viden du har brug for, når du skal oversætte eller formidle din viden og producere tekster såvel skriftligt som mundtligt. Du får en indgående viden om det engelske sprogs mange dimensioner inden for forskellige former for professionel kommunikation, fx inden for turist- og salgsbrochurer, brugervejledninger, firmaprofiler, pressemeddelelser, leveringsbetingelser, jobannoncer osv. På studiet lærer du, hvorledes virksomheder kommunikerer, såvel internt i virksomheden som ud af huset med marked, kunder og andre stakeholders. Du får erfaring med at anvende både traditionelle kommunikationsmidler og webkommunikation, herunder sociale medier, ligesom du opnår mediekendskab og viden om virksomhedens kontekst.

På studiet er der bl.a. fokus på virksomheds- og organisationskommunikation, kultur og samfund, markedsforhold, interkulturel kommunikation, digital kommunikation, diskurs samt mundtlig og skriftlig tekstproduktion.

Karrieremuligheder

International virksomhedskommunikation i engelsk kan være din adgangsbillet til en karriere i danske eller udenlandske virksomheder og organisationer. Du får stærke sproglige kompetencer inden for engelsk og lærer at arbejde professionelt inden for kommunikation, kulturforståelse og IT i virksomheder.

Med uddannelsen kan du kigge efter jobannoncer, der søger fx sprogmedarbejdere, marketingmedarbejdere og eksportmedarbejdere.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
  • Bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0
  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation og IT A
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside