International virksomhedskommunikation i engelsk er en internationalt orienteret uddannelse med fokus på (fremmed)sprog og kommunikation i virksomheder og organisationer. På uddannelsen lærer du, hvordan virksomheder bedst kommunikerer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk

Om uddannelsen

International Virksomhedskommunikation i Engelsk er en 3-årig bacheloruddannelse med fokus på engelsk og kommunikation i virksomheder og organisationer. Det er først og fremmest en sprog- og kommunikationsuddannelse, og det er en internationalt orienteret uddannelse, hvor du lærer, hvordan virksomheder bedst kommunikerer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

  • Du træner engelsk ved at oversætte, skrive og tale det i forskellige sammenhænge, fx i virksomheds- og webkommunikation
  • Du lærer både at oprette et websted og at skrive gode (web)tekster til virksomhedens målgruppe
  • Du bliver også trænet i mundtlig kommunikation på engelsk, så du kan stå for kontakten med internationale kunder og andre stakeholders
  • Du får desuden kulturforståelse, virksomhedsforståelse og viden om, hvordan virksomheder agerer på markedet, fx hvordan de markedsfører sig

 

Fokus på engelsk, kultur, IT og markedskommunikation

Du får stærke sproglige kompetencer inden for engelsk tekstproduktion, både mundtligt og skriftligt, og du får en indgående viden om det engelske sprogs dimensioner inden for forskellige former for professionel kommunikation offline og online, både via traditionelle medier og via web og SoMe.
På studiet lærer du, hvorledes virksomheder kommunikerer, såvel internt i virksomheden som ud af huset med marked, kunder og andre stakeholders, ligesom du opnår dybere indsigt i webdesign og -kommunikation.
Du får også viden om virksomhedsforståelse, organisationsforhold og virksomhedens kontekst. Viden om interkulturel kommunikation samt erhvervsmæssige, økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold i engelsksprogede områder som Storbritannien og USA er desuden vigtig, når du skal oversætte eller formidle din viden og producere tekster såvel skriftligt som mundtligt.
Du har mulighed for at tilbringe 4. semester i udlandet, hvor du på et studieophold følger undervisningen på et andet universitet. Derved opnår du ekstra kompetencer inden for det interkulturelle område.
På de fleste semestre kan du desuden tone din uddannelse gennem valgfag. Det betyder, at du bliver endnu skarpere på det, du interesserer dig særligt for, fx organisationspsykologi, webdesign, projekt- og forandringsledelse, interkulturel kommunikation, eller kommunikationsplanlægning.

Karrieremuligheder

International virksomhedskommunikation i engelsk kan være din adgangsbillet til en karriere i danske eller udenlandske virksomheder og organisationer. Du får stærke sproglige kompetencer inden for engelsk og lærer at arbejde professionelt inden for kommunikation, kulturforståelse og IT i virksomheder.

Med uddannelsen kan du kigge efter jobannoncer, der søger fx sprogmedarbejdere, marketingmedarbejdere og eksportmedarbejdere.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
   • Bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0
   • Dansk A
   • Engelsk A
   • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
   • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation og IT A
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside