På international virksomhedskommunikation og engelsk kan du lære om engelsk som globaliseringens sprog og som modersmål for næsten 400 millioner mennesker. Du får indblik i en række forhold, som har relevans for virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikation i Danmark, Storbritannien, USA og den globale kontekst.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i engelsk er en erhvervsrettet uddannelse. På uddannelsen får du teorier og værktøjer, som er nødvendige for at varetage professionel kommunikation på engelsk for virksomheder og organisationer, og du får erhvervsrettede kompetencer inden for det engelske sprog, virksomhedskommunikation og erhvervsforhold. Du lærer om det engelske sprogs strukturer og praktiske anvendelse og om sprogets mange lokale og globale varianter. Du får teoretisk og praktisk viden om engelsksproget PR og international markedskommunikation. Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i danske og udenlandske virksomheder og organisationer, hvor du vil arbejde med dansk- og engelsksproget kommunikation. Du kan komme til at arbejde med kommunikation til medarbejdere, kunder, leverandører eller pressen eller med at producere brochurer, virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster. Mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere og oversættere eller i virksomhedens salgsafdeling.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1:
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav:
Dansk A
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2:
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
Andre relevante dokumenterede kvalifikationer

Læs nærmere på uddannelsens egen hjemmeside.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside