Uddannelsen adskiller sig fra andre, sammenlignelige uddannelser med engelsk ved at den kombinerer kommunikations- og sprogfag med it-fag. IT-fagene sætter dig i stand til at udvikle webbaserede kommunikationsløsninger på forskellige platforme. Du lærer at designe, strukturere og udvikle indhold, navigationsstrukturer og interaktion på websites og i mobile webapplikationer og at anvende og konfigurere udvalgte it-værktøjer. Samtidig bliver du rigtig dygtig til engelsk og vil kunne indgå i både danske og internationale virksomheder og organisationer.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Kolding

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk, it og web

Om uddannelsen

Når organisationer og virksomheder kommunikerer og præsenterer sig via internettet kræver det både teknisk og sproglig kompetence.
Derfor er der behov for personer, der både kan engelsk på højt niveau og samtidig mestrer webkommunikation.

På uddannelsen bliver du rigtig god til engelsk. Samtidig bliver du også bedre til dansk og lærer en masse om kommunikation i internationale virksomheder.

Du får en bred indsigt i de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Du får også viden om, hvordan virksomheder fungerer, og hvordan kommunikationen foregår i erhvervslivet.

Derudover bliver du rigtig god til at arbejde med webbaseret kommunikation. Du behøver ikke at have nogen forkundskaber i it, du skal bare have interesse for området.

Uddannelsen giver dig praktisk og teoretisk viden om it med fokus på webkommunikation og sproglige data. Du lærer bl.a. at strukturere, opbevare og præsentere alle typer informationer, såsom tekst, lyd og billede.

Karrieremuligheder

Med denne bacheloruddannelse kan du få job i de dele af virksomheder og organisationer, der på dansk eller engelsk løser kommunikationsopgaver.

Du bliver i stand til at deltage i planlægningen og løsningen af interne og eksterne kommunikationsopgaver i en kommunikations- eller PR-afdeling, HR-afdeling, indkøbs- eller udviklingsafdeling, eller salgs og marketingsafdeling.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Dansk A, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside