Uddannelsen adskiller sig fra andre, sammenlignelige uddannelser med engelsk ved at den kombinerer kommunikations- og sprogfag med it-fag. IT-fagene sætter dig i stand til at udvikle webbaserede kommunikationsløsninger på forskellige platforme. Du lærer at designe, strukturere og udvikle indhold, navigationsstrukturer og interaktion på websites og i mobile webapplikationer og at anvende og konfigurere udvalgte it-værktøjer. Samtidig bliver du rigtig dygtig til engelsk og vil kunne indgå i både danske og internationale virksomheder og organisationer.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Kolding

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk, IT og digital kommunikation

Om uddannelsen

Har du interesse i engelsk sprog, kultur, kommunikation samt digitale teknologier? Så er vores bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation med engelsk, IT og digital kommunikation lige noget for dig! Her får du en fremtidssikret kommunikationsuddannelse, der kobler en høj sprog- og kommunikationsfaglighed med digitale kompetencer og IT-forståelse, hvilket er meget eftertragtet, både i danske og internationale virksomheder og organisationer.

Du lærer, hvordan du kan styrke tilliden til brands, virksomheder og organisationer hos forskellige interessenter gennem strategisk kommunikation på tværs af platforme og målgrupper. Du bliver også klædt på til at agere strategisk bindeled mellem ledelse, IT- og kommunikationsafdelinger samt brugere/kunder, f.eks. i forbindelse med udviklingsprojekter. Og endelig kan du efter endt uddannelse bidrage med nye, kreative ideer til kommunikation og få folk til at ændre adfærd, fordi du mestrer håndværket og har ordet i din magt.

Vi er den eneste IVK-uddannelse i Danmark, der giver mulighed for at komme i virksomhedspraktik i løbet af din bacheloruddannelse, og du får tidligt i uddannelsen mulighed for at omsætte din teoretiske viden i praksis. Vil du på studieophold i udlandet i løbet af dit studie, er der også rig mulighed for det.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du bl.a. skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller
    udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i
    en salgs- og marketingafdeling)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Dansk A, når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside