Uddannelsen har fokus på sprog, kultur, kommunikation og medier i et internationalt perspektiv. Vi vægter praksis ligeså højt som teorien, så du ikke blot lærer at analysere kommunikation, men også at producere kommunikation. På uddannelsen vil du opleve et miljø, hvor grænserne mellem universitetet og erhvervslivet for længst er brudt ned. I de fleste timer kobler vi teorien med eksempler og cases fra den virkelige verden, ligesom du skal selv flere gange ud i virksomheder og løse forskellige opgaver.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og medier

Om uddannelsen

På uddannelsen bliver du undervist på engelsk i de fag, der relaterer til fremmedsproget.

Det gælder de rent sproglige fag, men også visse dele af kommunikationsfagene. Hermed får du kompetencer til at arbejde ikke kun for danske virksomheder men også internationale, hvor koncernsproget er engelsk.

På mediedelen består undervisningen af både teori og praktiske øvelser, så du lærer, hvordan du planlægger og designer undersøgelser, laver interviews og andre kommunikationsopgaver.

Derudover får du en særlig indsigt i massemediernes historie og udvikling, som sætter dig i stand til at udnytte mediernes rolle i kommunikationsmæssig sammenhæng.

Gennem uddannelsen får du en viden om medier, som kan hjælpe virksomhederne med deres kommunikation på en række forskellige platforme.

Karrieremuligheder

International virksomhedskommunikation lægger vægt på både humanistiske, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige aspekter. Det er en praktisk orienteret uddannelse, der gør dig i stand til at gå direkte ud i det danske erhvervsliv, men den giver f.eks. også mulighed for ansættelse på danske konsulater og ambassader verden over.

Kandidater i international virksomhedskommunikation arbejder typisk med:

 • Kommunikations-, informations- og formidlingsopgaver
 • Interne/eksterne kommunikationsopgaver
 • Tekstforfatning
 • Kommunikation til andre kulturer
 • Ledelse af projekter
 • Konsulentarbejde
 • Salgs- og marketingopgaver
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Desuden skal du:

Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0, når du søger om optagelse i kvote 1
Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside