Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til tysk og engelsk samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor sprogene tales. Dette giver dig kompetence til bl.a. at fungere som kulturformidler i en virksomhed eller organisation, ligesom uddannelsen også sætter dig i stand til at udføre mange forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og internationalt. Arbejdsfelterne ligger derfor inden for den interne og eksterne kommunikation som fx udarbejdelse af brochurer, produktvejledninger og firmaprofiler på såvel dansk som fremmedsproget.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk
Tysk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og tysk

Om uddannelsen

Ud over fremmedsprogene er der en række fællesfag, der giver dig den brede viden, som virksomhederne har brug for i dag. Desuden giver fællesfagene dig den nødvendige basisviden til den øvrige del af studiet.

Du får forståelse for, hvad kommunikation er, og bliver i stand til at løse forskellige opgaver inden for virksomhedsrelevante områder, såsom markedsføring, organisation og kommunikation.

International virksomhedskommunikation lægger generelt vægt på både humanistiske, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige aspekter.

Det er en praktisk orienteret uddannelse, der gør dig i stand til at gå direkte ud i det danske erhvervsliv, men uddannelsen giver fx også mulighed for ansættelse på danske konsulater og ambassader verden over.

Du får også mulighed for tage et halvt års studieophold ved et udenlandsk universitet, hvor du lærer sproget, hvor det tales.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog får du et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor sprogene tales.
Dette giver dig kompetence til bl.a. at fungere som kulturformidler i en virksomhed eller organisation, men uddannelsen sætter dig også i stand til at udføre mange forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Kandidater i international virksomhedskommunikation arbejder typisk med:

 • Kommunikations-, informations- og formidlingsopgaver
 • Interne/eksterne kommunikationsopgaver
 • Tekstforfatning
 • Kommunikation til andre kulturer
 • Ledelse af projekter
 • Konsulentarbejde
 • Salgs- og marketingopgaver
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Kvote 1-kvotient i 2019: Alle optaget

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside