Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til tysk og engelsk samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor sprogene tales. Dette giver dig kompetence til bl.a. at fungere som kulturformidler i en virksomhed eller organisation, ligesom uddannelsen også sætter dig i stand til at udføre mange forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer i Danmark og internationalt. Arbejdsfelterne ligger derfor inden for den interne og eksterne kommunikation som fx udarbejdelse af brochurer, produktvejledninger og firmaprofiler på såvel dansk som fremmedsproget.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk
Tysk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og tysk

Om uddannelsen

Interesserer du dig for kultur, kommunikation, sprog og medier, så er IVK-uddannelsen for dig. IVK er en praksisnær uddannelse, hvor vi arbejder indgående med at omsætte de ting, du lærer til konkrete kommunikationsprodukter i konstant samarbejde med erhvervslivet. Lad dig ikke skræmme af virksomhedsperspektivet, virksomhedsøkonomi er ikke en del af uddannelsen.

Du toner allerede fra starten din uddannelse på baggrund af din interesse, da du kombinerer tysk og engelsk sprog. På uddannelsen tilegner du dig stærke sprogkompetencer i begge sprog, og du får indsigt i tysk og engelsk kultur, samfund, erhverv samt analytiske værktøjer til at arbejde med kommunikation både nationalt og internationalt.

Du lærer at forstå organisationskultur, du har værktøjerne til at forstå konflikter og forklare ”det uforklarlige” i sådanne situationer. Selvom vi er en uddannelse med en stærk organisations- og virksomhedsrettet profil, har vi stadig dybe rødder i den humanistiske forståelse af menneskers virke i sådanne institutioner.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller
    udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i
    en salgs- og marketingafdeling)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B), når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside