Med mere end 400 millioner spansktalende er spansk et af de mest talte sprog i verden. Det er også et af hovedsprogene i EU og i andre internationale organisationer. Ligeledes er spansk et stort aktiv for dansk erhvervsliv, både i forbindelse med den betydelige danske samhandel med Spanien, og i forbindelse med Latinamerika, hvor spansk er hovedsproget, og hvor der er et stort potentiale for en voksende samhandel.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Spansk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – spansk

Om uddannelsen

Som bachelor i international virksomhedskommunikation i spansk vil du kunne varetage kommunikationsopgaver på spansk og dansk i danske virksomheder og organisationer, og i internationale virksomheder og organisationer med spansk som arbejdssprog.

Din uddannelse rummer også et tilvalg. Vælg mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter:

 • Sprog, tekst og kommunikation
  Du arbejder med det spanske sprog, så du bedst kan overbevise dine modtagere. Du lærer at anvende strategier, der sikrer kommunikationen mellem kulturer.
 • Samfund, kultur og erhverv
  Du lærer om samfunds- og kulturforhold, som har stor betydning for virksomheden, særligt erhvervsforhold, organisation og kommunikation.
 • Virksomhedskommunikation
  I international markedskommunikation vil du lære at udarbejde markedsundersøgelser, reklamekampagner og kampagnemateriale. Du trænes også i at hjælpe virksomheder med at skrive effektive, økonomiske, juridiske og tekniske fagtekster.
Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk har du mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobs inden for oversættelse, marketing, PR- og kommunikation både i Danmark og i udlandet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B) og spansk begyndersprog A eller fortsættersprog B.

Mangler du et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse). Husk, du skal have opfyldt og dokumenteret adgangskravene senest 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2
Ligesom ved kvote 1 skal du have adgangsgivende eksamen og opfylde ovennævnte adgangskrav. Din ansøgning vurderes på:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B) og spansk begyndersprog A eller fortsættersprog B
 2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her: https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-og-2/

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside