Med over 100 millioner tysktalende er tysk et af de mest talte sprog i verden. Det er også særdeles vigtigt for dansk erhvervsliv, da Tyskland er Danmarks største eksportmarked, ligesom Østrig og Schweiz er vigtige samhandelspartnere for Danmark. Derudover er tysk et af hovedsprogene i EU og andre internationale organisationer.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Tysk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – tysk

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i tysk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage kommunikationsopgaver på tysk og dansk i virksomheder med relationer til Tyskland eller andre tysktalende lande.

Du arbejder med tysk grammatik og lærer, hvordan du udformer tekster, der overbeviser modtageren og hvordan du tilpasser kommunikationen efter tekstgenre, målgruppe og kultur.

Du får indsigt i tyske samfunds-, erhvervs- og virksomhedsforhold, der er af betydning i et dansk-tysk samhandelsperspektiv.

Du arbejder med virksomhedens kommunikation på tysk og dansk, hvor du får indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori. Du kommer til at udarbejde markedsundersøgelser, reklamekampagner og kampagnemateriale.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i tysk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1:
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2:
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:
Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B) og tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B), samt andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs nærmere på uddannelsens egen hjemmeside.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside