International virksomhedskommunikation med tysk er en kombinationsuddannelse, hvor du uddannes i både tysk og dansk virksomhedskommunikation. I uddannelsens tyskdel bliver du endnu skarpere til tysk både skriftligt og mundtligt, så du bliver i stand til at træde ind i virksomheder, der enten handler med Tyskland eller tyske virksomheder med aktiviteter i Danmark. I uddannelsens kommunikationsdel lærer du at arbejde med dansksproget virksomhedskommunikation – både skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation – og uddannes til at kunne løse alle typer af både eksterne og interne kommunikationsopgaver for alle typer af virksomheder. Tyskland er Danmarks største handelspartner, og der er stor efterspørgsel på medarbejdere med tyske sprogfærdigheder på højt niveau.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Tysk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – tysk og medier

Om uddannelsen

På uddannelsen foregår undervisningen i fremmedsprogsdelen på tysk, men også visse dele af kommunikationsfagene, så du bliver i stand til at træde ind i virksomheder, der enten handler med Tyskland eller tyske virksomheder med aktiviteter i Danmark.

Her vil du kunne løse en række kommunikationsmæssige opgaver på både dansk og tysk.

På uddannelsen skal du vælge mellem to linjer – enten medier eller kommunikation.

På linjen med medier består undervisningen af både teori og praktiske øvelser, så du lærer, hvordan du planlægger og designer undersøgelser, lave interviews og andre kommunikationsopgaver.

På linjen med kommunikation lærer du at lave en kommunikationsplan, at producere brugbare tekster, du får viden om både intern og ekstern kommunikation, ligesom visuel analyse og design er en del af paletten.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i international virksomhedskommunikation med tysk bliver du rigtig dygtig til det tyske sprog både i skrift og tale, ligesom du får grundig viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de lande, hvor tysk tales.

Dette giver dig kompetence til bl.a. at fungere som kulturformidler i en virksomhed eller organisation, men uddannelsen sætter dig også i stand til at udføre mange forskellige kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Kandidater i international virksomhedskommunikation arbejder typisk med:

 • Kommunikations-, informations- og formidlingsopgaver
 • Interne/eksterne kommunikationsopgaver
 • Tekstforfatning
 • Kommunikation til andre kulturer
 • Ledelse af projekter
 • Konsulentarbejde
 • Salgs- og marketingopgaver
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B), når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside