Kina er et stort land, der har udviklet sig stærkt på alle områder i de seneste årtier og i dag spiller en ekstremt vigtig rolle i det globale samfund. På kinastudier studerer vi de store nationale og internationale udfordringer, riget i midten står overfor: Hvordan udvikles den nationale identitet eksempelvis i samspil med globaliseringen, og hvordan påvirkes normer, institutioner og individer af de hurtige ændringer?

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Asiatisk

Bachelor i kinastudier

Om uddannelsen

På kinastudier lærer du at tale og læse standardkinesisk, som er det officielle sprog i Kina og du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk.

Foruden sprogundervisningen arbejder vi med områder relateret til Kinas samfundsforhold, historie, kultur og medier. Størstedelen af undervisningen handler om den moderne tid og Kinas aktuelle udvikling. Undervisningen foregår på mindre hold og i læsegrupper, hvor vi arbejder med opgaver og projekter, som fremlægges og diskuteres.

Undervisningen på 4. semester er udlagt til Peking University i Beijing, hvor du får mulighed for at øve og udvikle dine sproglige og interkulturelle færdigheder, ligesom du får et førstehåndsindblik i det moderne Kinas kultur og samfundsforhold.

Karrieremuligheder

Igennem uddannelsen får du viden og sproglige færdigheder, der kan give dig jobmuligheder i virksomheder, organisationer og institutioner, som er aktive i Kina. Færdiguddannede kandidater arbejder typisk i danske eller kinesiske virksomheder inden for marketing, salg og eksport eller som interkulturel konsulent, tolk eller oversætter. Du har også mulighed for at uddanne dig til at undervise i kinesisk sprog på ungdomsuddannelser eller på universitetet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen
  2. Følgende specifikke adgangskrav:
    • Dansk A
    • Engelsk B
    • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
    • Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

NB: Langt de fleste, der begynder på uddannelsen, har ikke kinesisk på A-niveau og begynder med forberedende sprogundervisning, propædeutik. Det er IKKE en forudsætning, at du har haft kinesisk A, før du starter på uddannelsen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside