Klassisk filologi er studiet af det græske og latinske sprog, den græsk-romerske litteratur og den klassiske kultur og åndshistorie. På klassisk filologi studerer du klassisk græsk og/eller latinsk litteratur på originalsproget, og du undersøger sproglige, litterære, historiske, kulturhistoriske og filosofiske problemstillinger. Du studerer også den klassiske kulturs indflydelse på vores moderne verden.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i klassisk filologi

Om uddannelsen

På klassisk filologi beskæftiger vi os med den græske og/eller romerske oldtid, fra omkring 1000 f. Kr. til omkring 500 e. Kr. På uddannelsen vil du stifte bekendtskab med de vigtigste værker inden for græsk og romersk litteratur, og du vil møde alt fra romerske retorikere og kejsere til græske komediedigtere og samfundskritikere i løbet af studiet. Igennem litteraturen vil du blive introduceret for bl.a. litteraturteori, filosofi, retorik og grammatik.

Undervisningen på uddannelsen bygger på forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg, diskussioner og studiegruppearbejde. Læsning fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at løse grammatiske knuder og fordybe dig i svære og finurlige tekster fra en fjern tidsalder. Du kan vælge at studere både græsk og latin, eller du kan specialisere dig i enten græsk eller latin og kombinere uddannelsen med et andet fag på universitetet.

Karrieremuligheder

I løbet af din bacheloruddannelse beskæftiger du dig intenst med de(t) valgte sprog, hvilket giver dig indsigt i sproglige virkemidler og retorik. Du får desuden en stor viden om antikkens kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte antikkens litteratur i en historisk kontekst. Mange kandidater i klassisk filologi arbejder som undervisere på gymnasier, højskoler eller lignende.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Uddannelsen kan også læses med specialisering i latin eller græsk. Læs mere via linket “Vil du vide mere?” nederst på siden.

Adgangskrav

Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*
 • *Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft græsk A og latin A, før du starter på uddannelsen.

  Kvote 2
  Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B)
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

  Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her: https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-og-2/

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside