Antikkens græsk-romerske samfund og kultur har dannet grundlag for den vestlige verdens kulturhistorie gennem 2000 år. På uddannelserne i klassisk græsk og latin lærer du de klassiske sprog, der er nøglen til disse kulturer, og får et solidt kendskab til den antikke verden og dens indflydelse og aktualitet frem til i dag.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i klassisk græsk

Om uddannelsen

På uddannelserne specialiserer du dig i enten klassisk græsk eller latin. Du får indgående kendskab til det sprog du vælger, og får mulighed for at studere antikkens litterære mesterværker på originalsproget. Du lærer desuden at forstå antikkens historie, filosofi, religion, kunst, arkitektur, litteraturhistorie, talekunst og samfundsforhold, og vil møde digtere og forfattere som Sapfo, Homer, Herodot, Platon og Aristoteles, Catul, Ovid, Cæsar, Cicero og Seneca med mange, mange flere. Endelig får du indsigt i antikkens enorme betydning for senere tiders litteratur og kulturhistorie og de klassiske sprogs store indflydelse på dansk og andre europæiske sprog.

Karrieremuligheder

De fleste kandidater i klassisk græsk og latin arbejder med formidlingen af den antikke verdens sprog, kultur og litteratur. Mange arbejder på gymnasier, hvor de underviser i oldtidskundskab, latin, almen sprogforståelse og klassisk græsk. Der er også flere, der finder arbejde inden for voksenundervisning, kulturformidling og kulturbevarende opgaver, hvor der er brug for de høje analytiske evner og den skarpe sproglige bevidsthed, som uddannelserne opdyrker.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
  • Gymnasial eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Latin A*
  • Græsk A*
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

*Hvis du ikke har latin A og græsk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside