På koreastudier studerer du det koreanske sprog, litteratur og kultur og ikke mindst Syd- og Nordkoreas turbulente historie og moderne samfundsforhold. Trods et fælles sprog og en fælles kulturarv står de to koreanske samfund i dag i skarp kontrast til hinanden. På baggrund af dit kendskab til det koreanske sprog får du specialviden om det koreanske samfund og kulturbaggrund.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Asiatisk

Bachelor i koreastudier

Om uddannelsen

Størstedelen af arbejdet på asienstudier (koreastudier) består i at læse, reflektere over det læste, indsamle materiale og opøve dine sprogkundskaber.

Lidt over halvdelen af uddannelsen bliver brugt til at lære det koreanske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, historie, litteratur og teori. Du har mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere sig i en retning, der interesserer dig.

Som studerende på asienstudier (koreastudier) skal du tilbringe dit 5. semester i udlandet. De fleste studerende benytter sig af en af uddannelsens samarbejdsaftaler og tager til Sydkorea.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i asienstudier (koreastudier) giver dig et højt sprogligt niveau kombineret med et bredt kendskab til Syd- og Nordkorea og de omkringliggende asiatiske lande. Et naturligt beskæftigelsesområde er formidling fx tværkulturel formidling mellem Skandinavien og Korea. Du kan blive tilknyttet virksomheder, der samarbejder med Sydkorea enten herhjemme eller i udlandet, udføre konsulentopgaver for private virksomheder eller udbyde sprog- og kulturkurser.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen  med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)

eller

 • En adgangsgivende eksamen med en bestået KU kvote 2-prøve
 •  

  Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside