Mellemøsten er et brændpunkt på den verdenspolitiske scene. Men først og fremmest er det en region med en lang og rig kulturhistorie, som du skal kende for at forstå det moderne Mellemøstens historie og samfund. Fra starten af uddannelsen specialiserer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, og sproget er din nøgle til en dybere forståelse af Mellemøstens forhold.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i mellemøstens sprog og samfund

Om uddannelsen

På uddannelsen mellemøstens sprog og samfund skal du vælge en sproglig specialisering samtidig med, at du har kurser i kultur og samfundsforhold. Du kan vælge mellem arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk.

Allerede på første semester studerer du dit valgte sprog. Du lærer at forstå, tale, læse og skrive sproget på et niveau, så du kan arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget. Det kan fx være avisartikler, materiale fra internettet eller en lettere skønlitterær tekst.

På dit 4. semester skal du på udlandsophold og læse på et universitet i fx i Tyrkiet, Israel, Egypten, Jordan eller Iran. Det er en unik mulighed for at træne dit sprog og opleve kulturen og samfundet i dit valgte sprogområde på helt tæt hold.

Karrieremuligheder

De fleste studerende på mellemøstens sprog og samfund vælger at fortsætte på en toårig kandidatuddannelse, når de er færdige med bacheloren.

Du opnår en række kompetencer, som du kan bruge inden for mange arbejdsområder fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen eller i det offentlige og i erhvervslivet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Vil du søge om optagelse på mellemøstens sprog og samfund, skal du opfylde disse adgangskrav:

En adgangsgivende eksamen (klik her for info) med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) sammen med KU’s kvote 2-interview (kun i kvote 2).
Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside