Uddannelsen i indien- og sydasienstudier giver indsigt i politiske og økonomiske udvikling, farverige kulturelle mangfoldighed og åbner dørene til en region, der får større og større strategisk vigtighed for Danmark og resten af verden. Du bliver i stand til at beherske hindi og får indgående kendskab til regionens kultur og samfundsforhold.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Asiatisk

Bachelor i moderne indien- og sydasienstudier

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen lærer du at bruge både humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge og analysere Indien og resten af regionen på baggrund af undervisning i historie, geografi, religion, kultur, økonomi, politik og samfundsforhold. Det giver dig forskellige perspektiver på det moderne sydasiens sociale, samfundsmæssige og kulturelle udvikling og forståelse for regionens betydning for resten af verden.

Sideløbende lærer du at tale, læse, skrive og oversætte hindi. Derudover vil du få en forståelse for, hvordan sprog og kultur hænger sammen. På femte semester undervises du i anvendt hindi og i sydasiens kulturer i Indien eller et andet et sydasiatisk land.

Karrieremuligheder

Du vil med en uddannelse i moderne indien- og sydasienstudier få sproglige og kulturelle kompetencer, der ruster dig til job i danske og internationale virksomheder og organisationer, der opererer i området eller samarbejder med lande i regionen. Det kan være handelsmæssigt, udviklingsprojekter i NGO’er, inden for udenrigstjenesten, i forsvaret eller i mediebranchen, eller andet indenfor fx kulturformidling, politologi, informationsteknologi og administration.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen  med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)

eller

 • En adgangsgivende eksamen med en bestået KU kvote 2-prøve
 •  

  Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside