Halvdelen af negotstudiet omfatter sprogfærdighed, kultur og kommunikation i det sprog, du ønsker at specialisere dig i (engelsk eller tysk). Den anden halvdel af studiet udgøres af bl.a. virksomhedsøkonomi, marketing og organisation. Uddannelsen åbner for en lang række jobmuligheder i internationale organisationer og virksomheder, hvor kompetencerne i marketing, økonomi, ledelse, sprog, kommunikation og kultur er eftertragtede.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) – engelsk

Om uddannelsen

Hvis du gerne vil arbejde inden for international business med særligt fokus på forhandling, marketing, økonomi og strategisk kommunikation, så er bacheloruddannelsen ’Negot’ (erhvervsøkonomi – erhvervssprog) lige noget for dig.

Du bliver undervist i sprog, kultur, ledelse og økonomi i en erhvervsfaglig kontekst – samtidig med, at der under hele studiet er en direkte perspektivering til internationale og interkulturelle erhvervssammenhænge. Du lærer derfor at navigere i det globale arbejdsmarked, der med høj fart konstant udvikler sig.
Uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere solide businesskundskaber med engelsk, således at du er i stand til at indgå i forretningssamarbejde med aktører på den internationale scene samt med Danmarks største samhandelspartnere. Efter endt uddannelse står du derfor stærkt med en uddannelsesprofil, der giver dig robust erhvervsforståelse og stærke sproglige kompetencer i erhvervslivet.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du bl.a. skal:

  • opstille forklaringsmodeller for forbrugeradfærd og anvende det i en markedsstrategisk sammenhæng
  • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring i private og offentlige virksomheder
  • diskutere virkningerne af nationale penge- og finanspolitiske indgreb på valutakurser og beskæftigelse
  • anvende din viden om interkulturelle problemstillinger inden for den engelsktalende verden og de engelsksprogede områders forhold til Danmark, eksempelvis indenfor service og turisme eller ministerier og ambassader
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Engelsk:

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B eller international økonomi B
  • Matematik B

Desuden skal du:

– have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Engelsk B, når du søger om optagelse i kvote 1
– bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside