Halvdelen af negotstudiet omfatter sprogfærdighed, kultur og kommunikation i det sprog, du ønsker at specialisere dig i (engelsk eller tysk). Den anden halvdel af studiet udgøres af bl.a. virksomhedsøkonomi, marketing og organisation. Uddannelsen åbner for en lang række jobmuligheder i internationale organisationer og virksomheder, hvor kompetencerne i marketing, økonomi, ledelse, sprog, kommunikation og kultur er eftertragtede.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Engelsk

Bachelor i erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) – engelsk

Om uddannelsen

Som bachelor i erhvervsøkonomi-erhvervssprog får du en stor fordel ved at lære at omstille dig hurtigt mellem vidt forskellige områder, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet og en vid tankegang. Du får en bred viden om markedsmekanismer og marketing kombineret med en humanistisk indstilling og forståelse for kulturel kommunikation giver gode kompetencer på arbejdsmarkedet.

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog-uddannelsen består af en humanistisk del og en samfundsvidenskabelig del, som hver udgør 50 % af studiet.

DEN HUMANISTISKE DEL består af følgende hovedområder:

  • Sprogfærdighed: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
  • Kommunikation: Interkulturel kommunikation, forhandlingsteori og -træning og organisationskommunikation
  • Kultur: Historie og samfundsforhold, britiske og amerikanske studier og kultursociologi

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE DEL består af følgende hovedområder:

  • Økonomi: International økonomi og virksomhedsøkonomi
  • Erhvervsøkonomi: Erhvervsøkonomi, statistik, organisation, erhvervsret og international økonomi
  • Marketing: Forbrugeradfærdsteori, marketing og markedsanalyse
Karrieremuligheder

De fleste negoter arbejder enten med eller i udlandet.
Produktchef, area export manager, marketingkoordinator, udviklingskonsulent, markedschef og underviser er nogle almindelige titler, og arbejdsstederne svinger fra Slagelse over Cairo til Nicaragua.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Engelsk:

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B eller international økonomi B
  • Matematik B

Desuden skal du:

– have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Engelsk B, når du søger om optagelse i kvote 1
– bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside