Rusland, Polen og Balkan spiller en stor rolle for europæisk politik og kultur. På østeuropastudier bliver du ekspert i områdets rige historie, kultur og dets forhold til resten af verden. Samtidig får du mulighed for at fordybe dig i et af de sprog, der bliver talt i området.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i østeuropastudier

Om uddannelsen

På Østeuropastudier dykker du ned i regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du specialiserer dig i enten Rusland, Polen eller Balkan med afsæt i sprogene russisk, polsk eller bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Du arbejder med sprog, litteratur, historie og politik og får en bred forståelse for Østeuropa og områdets forhold til resten af verden.

Uddannelsen er fordelt sådan, at cirka halvdelen bruges på at lære dit valgte sprog, mens den anden halvdel fokuserer på områdets politik, kultur, historie, og samfundsforhold. Der bliver rig mulighed for at arbejde med materiale på dit valgte sprog i form af musik, litteratur, film, nyhedsindslag, TV-programmer og meget mere.

På 5. semester er der obligatorisk udlandsophold, som ligger i sprogligt relevante lande og byer uden for Rusland (Baltikum, Centralasien og Østeuropa) samt Polen og flere steder på Balkan.

Karrieremuligheder

De fleste bachelorer vælger at læse videre på en kandidatuddannelse.

De seneste års udvikling i Østeuropa har betydet, at interessen for regionen både politisk, økonomisk, kulturelt og mediemæssigt er vokset. Særligt relevante arbejdsområder er udenrigs-, sikkerheds- og energipolitik.

Forretnings- og turistlivet er blomstret op i adskillige lande i Østeuropa, og derfor vil viden om landenes samfundsforhold og kultur og dit kendskab til et af regionens sprog være værdifulde kvalifikationer i forhold til firmaer som eksporterer til området.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav:

 • En adgangsgivende eksamen  med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)

eller

 • En adgangsgivende eksamen med en bestået KU kvote 2-prøve
 •  

  Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: Begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idéhistorie B eller samtidshistorie B

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger kvote 1 eller 2.

  Vil du vide mere?

  Sådan søger du

  Alle uddannelser

  Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

  Sprogofficer

  Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside