Ruslandstudier giver dig adgang til en stor verdensregion med over 250 millioner russisktalende. Ruslands enorme naturressourcer og efterhånden meget selvsikre udenrigspolitik påvirker og udfordrer EU. I den sidste tid er området mellem EU og Rusland blevet fanget mellem forskellige identiteter som EU's ”østlige naboer”, eller som en del af Ruslands geopolitiske vision.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Andre sprog

Bachelor i ruslandstudier

Om uddannelsen

På ruslandstudier får du indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag. Ruslandstudier er et sprogbaseret områdestudium og når du begynder på uddannelsen, starter du med at opbygge de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse.

Undervisningen på ruslandstudier foregår hovedsageligt som holdundervisning, med diskussioner og studenteroplæg. Også sprogundervisningen foregår på hold, men kræver også et stort individuelt arbejde.

Undervejs i uddannelsen tilbringer du et semester på vores to partneruniversiteter i Sankt Petersborg, hvor du får intensiv sprogundervisning og træning af din kommunikation og interaktion i et russisksproget miljø.

Karrieremuligheder

Gennem uddannelsen får du et indgående kendskab til det russiske sprog samt viden om det russiske samfund og kultur. Samtidig lærer du at formidle aktuelle politiske, økonomiske og sociale forhold. Flere færdiguddannede kandidater arbejder inden for fx kommunikation, projektledelse, administration, undervisning, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder, som opererer i Rusland, eller i den offentlige sektor.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen
  2. Følgende specifikke adgangskrav:
    • Dansk A
    • Engelsk B
    • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
    • Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

NB: Langt de fleste, der begynder på uddannelsen, har ikke russisk på A-niveau og begynder med forberedende sprogundervisning, propædeutik. Det er IKKE en forudsætning, at du har haft russisk A, før du starter på uddannelsen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside