Spansk er et af de største verdenssprog og tales af mere end 400 millioner mennesker. Spansk er et af de vigtigste handelssprog, og det er centralt for at forstå Europas historie, kultur og politik, samt den økonomiske og politiske udvikling af Latinamerikas mange nationer.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Spansk

Bachelor i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Om uddannelsen

Som studerende på Spansk beskæftiger du dig med de spansktalende landes sprog, litteratur og samfund. Studiet giver dig en privilegeret adgang til forståelse af de spansksprogede samfund og mulighed for at dykke ned i landenes mangfoldige kulturer, bl.a. via deres litterære tekster. Samtidigt kommer du til at arbejde systematisk med sprog, hvor du ikke alene videreudvikler dit spansk men også bliver introduceret til sprogvidenskab.

Undervisningen foregår mest på spansk og bygger på forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold samt gruppearbejde. På 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til et spansktalende land, hvor du kan udvikle dine sproglige færdigheder og opleve samfundet på nærmeste hold.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i spansk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den tofaglige kandidatuddannelse i spansk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning (inkl. gymnasiet), kommunikation, oversættelse eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i interkulturelle studier – Latinamerika og Spanien, så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B) samt spansk A.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse). Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B) og spansk A)
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her: https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-og-2/

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside