På tyskuddannelsen beskæftiger du dig med tysk sprog, tysk historie og samfund, tysk kultur og litteratur. Vi lægger vægt på de lange historiske linjer, men også på at betragte fænomenerne i en aktuel sammenhæng. Vi interesserer os for finkultur og popkultur, Bismarck og flygtningekrise, Kiezdeutsch og konjunktiv. Vi går op i, at undervisningen er inddragende og aktiverende. Vi er et lille studium, så meget undervisning foregår på mindre hold, hvilket giver plads til fx studenteroplæg og diskussioner.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Tysk

Bachelor i tysk

Om uddannelsen

Tyskstudiet er et studium, hvor man beskæftiger sig med sprog, kultur, samfund og historie ud fra et tysksproget perspektiv. Det er dermed en alsidig uddannelse, som giver mulighed for at opnå viden om det tyske sprogområde ud fra mange forskellige vinkler. Og så er der selvfølgelig fokus på at beherske det tyske sprog i forskellige situationer og til forskellige formål. Tyskstudiet giver dig indblik i og en forståelse af et sprog, et samfund, en historie og en kultur, der på mange måder ligner Danmarks og så alligevel er anderledes. Tyskland er en vigtig samarbejdspartner for Danmark, særligt for Syddanmark, der dækker det dansk-tyske grænseområde. I kraft af sin geografiske placering har SDU’s tyskuddannelse et særligt fokus på det dansk-tyske grænseområdes relationer.

Da tysk som udgangspunkt er et fremmedsprog, fylder arbejdet med mundtligt og skriftlig sprogfærdighed en del på uddannelsen. Vi er bevidste om, at de studerende starter med meget forskellige forudsætninger, og derfor har vi også fokus på niveauinddeling, så alle har mulighed for at starte fra deres udgangspunkt. Som udgangspunkt foregår undervisningen på uddannelsen på tysk, men det sker med respekt for de studerendes sproglige niveauer – målet er at alle skal blive bedre i løbet af uddannelsen.

I arbejdet med sprog, historie og kultur opnår du en viden, som er relevant for dagens samfund: hvordan kan vi forstå aktuelle populistiske strømninger fra et historisk perspektiv? Hvad kan kultur og litteratur lære os om menneskets møde med ny teknologi, pandemier eller klimaforandringer? Hvilken rolle spiller sproget for vores måde at omgås marginaliserede grupper i samfundet? Vi beskæftiger os med tysk og tysksproget kultur i bredeste forstand igennem kunst, film, musik etc.

Karrieremuligheder

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring på kulturinstitutioner og i private og offentlige virksomheder
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i en globaliseret og multikulturel verden og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give
  konstruktiv kritik
 • analysere samfundsmæssige fænomener ud fra din basale fortrolighed med den tysksprogede verden og dens medier
 • arbejde med kommunikationsopgaver, hvor viden om tyske forhold og sproglige kompetencer i skriftligt og mundtligt tysk er centrale
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet (dette kræver en kandidatuddannelse)
Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B), når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside