Tyskland har stor politisk og økonomisk indflydelse på hele den verdenspolitiske scene og er i dag vores største samhandelspartner. Men Tyskland er også internationalt anerkendte forfattere og filosoffer, et komplekst og nuanceret sprog, stor regional mangfoldighed og skør popkultur.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Tysk

Bachelor i tysk sprog og kultur

Om uddannelsen

Tyskstudiets bredde og historiske dimension giver dig kompetencer til at forstå og kommunikere med vores store nabo mod syd. Med bacheloruddannelsen får du en alsidig humanistisk grunduddannelse med tysk sprog, litteratur, historie, tænkning og kultur som omdrejningspunkt. Du opnår fuld beherskelse af det tyske sprog, et stort og varieret ordforråd, korrekt udtale og grammatik, og du kommer til at beskæftige dig med emner lige fra Tyskland efter genforeningen i 1989, Berlins mode i 1920’rne, fodbold i Bundesligaen, virksomhedssprog til forfatteren Franz Kafka.

Du har rig mulighed for at komme til udlandet i løbet af studietiden via udvekslingsaftaler i Tyskland, Østrig eller Schweiz.

Karrieremuligheder

Færdige kandidater med specialisering i tysk sprog og kultur er en mangelvare. Erhvervslivet efterspørger i stigende grad tyskkompetencer. Tyskkandidater ansættes i en bred vifte af jobs lige fra undervisning over oversættelse og tekstredaktion til kulturformidling, kommunikation, turisme og administration både indenfor det offentlige og det private.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Vil du søge om optagelse på tysk sprog og kultur, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) eller sammen med KU’s kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Tysk: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
    Alle fag skal være bestået.

Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside