På engelsk kan du lære om engelsk som globaliseringens sprog og som modersmål for næsten 400 millioner mennesker. Engelsk på Aarhus Universitet er et af de største og mest internationale fagmiljøer på Arts med forskere og undervisere fra bl.a. Storbritannien, USA, Canada, Irland og Indien.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i engelsk

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i engelsk bygger i starten på sprogundervisning, undervisning i samfundsforhold og historie samt undervisning i litteratur. Senere kan du vælge retning ud fra dine interesser med gode muligheder for at tage på udveksling i et engelsktalende land. Undervisningen foregår på engelsk. Engelsksproget litteratur er en stor del af uddannelsen, både gamle klassikere og den nutidige engelske, amerikanske og postkoloniale litteraturscene. Sprogundervisningen omfatter både praktisk kompetence og fordybelse i fonetik, semantik og andre lingvistiske discipliner samt sprogets historie. Du kommer til at arbejde med de historiske og samfundsmæssige forhold i især Storbritannien og Nordamerika. Du lærer også om massemedier og den engelsktalende verdens kultur i dag.

Karrieremuligheder

De fleste uddannede bachelorer i engelsk læser videre på kandidatuddannelsen i engelsk. Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen og giver dig jobmuligheder inden for eksempelvis gymnasieundervisning, turisme, kulturel udveksling og oversættelse. Du kan også komme til at arbejde som kommunikationsrådgiver, som projektleder, konsulent, tolk eller med administration.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav
Kvote 1
For at søge denne uddannelse kræves en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit. Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Herudover er der følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2
Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  • gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag: Dansk A, engelsk B, historie B (eller idehistorie B eller samtidshistorie B) samt
  • andre relevante dokumenterede kvalifikationer.
Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside