Med en bachelor i engelsk bliver du ekspert i både engelsk sprog, litteratur, historie og kulturforståelse. Du får mulighed for at beskæftige dig med vidt forskellige emner lige fra racepolitik i USA til køn og kultur i tv-serier, og du bliver i stand til at kommunikere professionelt på engelsk i alle sammenhænge.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Sprog
Engelsk

Bachelor i engelsk

Om uddannelsen

Uddannelsen spænder vidt både geografisk og disciplinært. Udover træning i mundtlig og skriftlig formidling bliver du også i stand til at oversætte, undervise og rådgive andre i korrekt engelsk. Du kommer til at analysere litterære tekster og andre medieformer fra alle dele af den engelsktalende verden og inden for vidt forskellige genrer lige fra essays til sci-fi. Valgfagene giver dig mulighed for at specialisere dig efter dine interesser, hvad enten det er sociolingvistik og fonetik, vampyrer i victoriansk litteratur eller forholdet mellem masse og elite ved præsidentvalget i USA.

Du har rig mulighed for at komme til udlandet i løbet af studietiden via udvekslingsaftaler med universiteter i fx USA, Sydafrika, Hong Kong, England og Canada.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i engelsk kan føre dig mange forskellige steder hen og giver dig en bred vifte af jobmuligheder både i Danmark og i udlandet. Du kan udnytte din tværkulturelle indsigt til at arbejde med kulturformidling, kommunikation og internationale relationer, eller du kan fokusere på den sproglige del og arbejde med oversættelse, sproglig rådgivning eller undervisning. Der er gode muligheder både i den private og offentlige sektor og for en karriere med et internationalt perspektiv.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Vil du søge om optagelse på engelsk, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) eller sammen med KU’s kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside