På japanstudier arbejder du med japansk kultur og litteratur i historisk og nutidig sammenhæng. Du studerer politiske perioder og områder som det japanske kejserdømme, shogunatet og Japans rolle under 2. verdenskrig. Du lærer om Japans forhold til nabolandende Korea og Kina, og du stifter bekendtskab med japansk populærkultur som anime, manga og film.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Sprog
Asiatisk

Bachelor i japanstudier

Om uddannelsen

Japanstudier er et sprogbaseret områdestudium, hvor du både lærer japansk og får et dybdegående kendskab til Japans kultur, historie og samfundsforhold. På japanstudier studerer du Japans kultur- og åndshistorie, samt politiske perioder og begivenheder. Du læser også japansk litteratur og sætter teksterne ind i deres rette kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhæng.

Sprogundervisningen på japanstudier foregår på mindre hold og underviserne er ofte japanere. I undervisningen øver du både dialog og mundtlig sprogfærdighed, ligesom du læser japanske tekster og arbejder med grammatik og oversættelse.

Som del af uddannelsen tilbringer du et semester i Japan, hvor du finpudser dit japanske sprog og får et indgående kendskab til det moderne Japan.

Karrieremuligheder

Igennem uddannelsen får du sproglige kompetencer og du opbygger en forståelse for det japanske samfund, så du kan bygge bro mellem Japan og Danmark. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Japan og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen
  2. Følgende specifikke adgangskrav:
    • Dansk A
    • Engelsk B
    • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
    • Japansk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

NB: Langt de fleste, der begynder på uddannelsen, har ikke japansk på A-niveau og begynder med forberedende sprogundervisning, propædeutik. Det er IKKE en forudsætning, at du har haft Japansk A, før du starter på uddannelsen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside