Hvis du har lyst til at åbne børn og unges blik for den globaliserede verden og interesserer dig for sprog og kulturer, så kan du læse til lærer med et eller flere sprogfag som undervisningsfag. Danmark har brug for dygtige sproglærere, der kan hjælpe eleverne med at udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer, hvis vi fortsat skal kunne deltage aktivt i det internationale samarbejde. Som sproglærer får du sproglige kompetencer, indsigt i sprog- og kulturmøder og viden om elevernes sproglige læring og udvikling. På Københavns Professionshøjskole kan du vælge engelsk, tysk eller fransk.

Uddannelsesinstitution
Københavns Professionshøjskole

Sprog
Engelsk
Tysk
Fransk

Professionsbachelor som lærer

Om uddannelsen

På Københavns Professionshøjskole kan du give din læreruddannelse den faglige toning, du selv ønsker, ved valg af undervisningsfag eller profil. Hvis du er optaget af sprog, kan du vælge engelsk, tysk og fransk som undervisningsfag, eller du kan fordybe dig i sprog og kultur ved at læse din læreruddannelse på vores internationale profil på Campus Frederiksberg.

På den internationale profil styrker du din læreruddannelse med stærke kompetencer i engelsk og interkulturelle kompetencer og viden om andre landes samfundsforhold.

Karrieremuligheder

Som lærer med et eller flere fremmedsprog får du en eftertragtet jobprofil, som der er stor efterspørgsel efter.

Hvis du vælger at kombinere flere sprogfag i din læreruddannelse, kan du blive et sprogfagligt fyrtårn, og du vil kunne få en vigtig rolle i udviklingen og samarbejdet mellem sprogfagene og mellem sprogfagene og skolens øvrige fag på din kommende skole.

Som sproglærer er der gode videreuddannelsesmuligheder, f.eks. som sprogvejleder, masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik m.fl.

Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen er bygget op af forskellige fagelementer, og omfanget af fagelementerne måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point, og uddannelsen er derfor på i alt 240 ECTS-point.

På læreruddannelsen kan du vælge engelsk som indgangsfag på 50 ECTS-point.
Du kan også vælge sprogfagene engelsk, tysk eller fransk som undervisningsfag på hver især 35 ECTS-point.

Som lærerstuderende er du tæt på virkeligheden, og i dine praktikperioder arbejder du på at omsætte teori til praksis. Du gør dig erfaringer med, hvordan du bedst formidler din viden, og hvordan du bedst hjælper eleverne med at lære sprog.

Hvornår i uddannelsen du har de forskellige sprogfag, afhænger af opbygningen af den enkelte uddannelse og af dine øvrige valg. Hvis du vil se nærmere på studiets opbygning, så klik dig ind på institutionens hjemmeside, se link nederst på siden.

Adgangskrav

Har du under 7 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover, så skal du søge ind via kvote 2, og så vil du efterfølgende blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Der er endvidere specifikke krav til de enkelte sprogfag:

  • Engelsk: bestået engelsk på B-niveau / tysk: bestået tysk på B-niveau / fransk: bestået fransk på B-niveau
Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist for kvote 1 den 5. juli og for kvote 2 d. 15. marts til studiestart i august.

En del af de udbudte læreruddannelser har vinteroptag med studiestart i februar. Tjek den enkelte institutions hjemmeside for nærmere oplysninger.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside