Hvis du har lyst til at åbne børn og unges blik for den globaliserede verden og interesserer dig for sprog og kulturer, så kan du læse til lærer med et eller flere sprogfag som undervisningsfag. Danmark har brug for dygtige sproglærere, der kan hjælpe eleverne med at udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer, hvis vi fortsat skal kunne deltage aktivt i det internationale samarbejde. Som sproglærer får du sproglige kompetencer, indsigt i sprog- og kulturmøder og viden om elevernes sproglige læring og udvikling. På UCL kan du vælge engelsk og tysk.

Uddannelsesinstitution
UCL i Odense og Jelling

Sprog
Engelsk
Tysk

Professionsbachelor som lærer

Om uddannelsen

Som lærerstuderende på UCL kan du dyrke din passion for de fag, du brænder for, samtidig med du er med til at danne og uddanne børn og unge.

Lærerjobbet er et arbejde, hvor du får mulighed for at bringe alle dine faglige og personlige kompetencer i spil. Og det uanset om din passion er sprog, musik, idræt, matematik eller noget helt femte.

På Læreruddannelsen ved UCL er der foruden sprogundervisningen i engelsk og tysk, som udbydes både i Odense og i Jelling, også mulighed for at tage på udlandsophold enten i praktik eller som studieophold.

Karrieremuligheder

Som lærer med et eller flere fremmedsprog får du en eftertragtet jobprofil, som der er stor efterspørgsel efter. Hvis du vælger at kombinere flere sprogfag i din læreruddannelse, kan du blive et sprogfagligt fyrtårn, og du vil kunne få en vigtig rolle i udviklingen og samarbejdet mellem sprogfagene og mellem sprogfagene og skolens øvrige fag på din kommende skole. Som sproglærer er der gode videreuddannelsesmuligheder, f.eks. som sprogvejleder, masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik m.fl.

Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen er bygget op af forskellige fagelementer, og omfanget af fagelementerne måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point, og uddannelsen er derfor på i alt 240 ECTS-point.

På læreruddannelsen UCL kan du vælge engelsk som indgangsfag på 50 ECTS-point.
Du kan også vælge sprogfagene engelsk eller tysk som undervisningsfag på hver især 35 ECTS-point.

Hvornår i uddannelsen du har de forskellige sprogfag, afhænger af opbygningen af den enkelte uddannelse og af dine øvrige valg. Hvis du vil se nærmere på studiets opbygning, så klik dig ind på institutionens hjemmeside, se link nederst på siden.

Adgangskrav

Har du under 7 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover, så skal du søge ind via kvote 2, og så vil du efterfølgende blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Der er endvidere specifikke krav til de enkelte sprogfag:

  • Engelsk: bestået engelsk på B-niveau
  • Tysk: bestået tysk på B-niveau
Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist for kvote 1 den 5. juli og for kvote 2 d. 15. marts til studiestart i august.

En del af de udbudte læreruddannelser har vinteroptag med studiestart i februar. Tjek den enkelte institutions hjemmeside for nærmere oplysninger.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside