Hvis du har lyst til at åbne børn og unges blik for den globaliserede verden og interesserer dig for sprog og kulturer, så kan du læse til lærer med et eller flere sprogfag som undervisningsfag. Danmark har brug for dygtige sproglærere, der kan hjælpe eleverne med at udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer, hvis vi fortsat skal kunne deltage aktivt i det internationale samarbejde. Som sproglærer får du sproglige kompetencer, indsigt i sprog- og kulturmøder og viden om elevernes sproglige læring og udvikling. På UCS kan du vælge engelsk og tysk.

Uddannelsesinstitution
UCS i Haderslev og Esbjerg

Sprog
Engelsk
Tysk

Professionsbachelor som lærer

Om uddannelsen

Læreruddannelsen i Esbjerg udbyder engelsk og tysk som undervisningsfag og undervisning af tosprogede elever som et obligatorisk modul.

Læreruddannelsen i Haderslev udbyder engelsk og tysk som undervisningsfag, undervisning af tosprogede elever som et obligatorisk kursus og flersprogethed i skolen som et valgfrit modul. Desuden udbydes tysk som undervisningsfag i samarbejde med Goetheinstituttet, på deres platform.

Læreruddannelsen i Haderslev udbyder desuden en international læreruddannelse med det første år på engelsk. Derudover er mere end 15 procent af de studerende tosprogede tysk-dansk. Så der er et internationalt studiemiljø, hvor mange sprog bliver talt og hørt.

Læreruddannelsen i Haderslev udbyder hele læreruddannelsen i forskellige former, herunder både en helt digital og en delvis digital læreruddannelse. Der kan derfor vælges både hele uddannelsen og enkeltfag i tysk og engelsk på de digitale uddannelser.

Karrieremuligheder

Som lærer med et eller flere fremmedsprog får du en eftertragtet jobprofil, som der er stor efterspørgsel efter. Hvis du vælger at kombinere flere sprogfag i din læreruddannelse, kan du blive et sprogfagligt fyrtårn, og du vil kunne få en vigtig rolle i udviklingen og samarbejdet mellem sprogfagene og mellem sprogfagene og skolens øvrige fag på din kommende skole. Som sproglærer er der gode videreuddannelsesmuligheder, f.eks. som sprogvejleder, masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik m.fl.

Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen er bygget op af forskellige fagelementer, og omfanget af fagelementerne måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point, og uddannelsen er derfor på i alt 240 ECTS-point.

Sprogfagene engelsk, tysk og fransk er hver især på 35 ECTS-point.

Hvornår i uddannelsen du har de forskellige sprogfag, afhænger af opbygningen af den enkelte uddannelse og af dine øvrige valg. Hvis du vil se nærmere på studiets opbygning, så klik dig ind på institutionens hjemmeside, se link nederst på siden.

Adgangskrav

Har du under 7 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover, så skal du søge ind via kvote 2, og så vil du efterfølgende blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Der er endvidere specifikke krav til de enkelte sprogfag:

  • Engelsk: bestået engelsk på B-niveau
  • Tysk: bestået tysk på B-niveau
Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist for kvote 1 den 5. juli og for kvote 2 d. 15. marts til studiestart i august.

En del af de udbudte læreruddannelser har vinteroptag med studiestart i februar. Tjek den enkelte institutions hjemmeside for nærmere oplysninger.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside