Hvis du har lyst til at åbne børn og unges blik for den globaliserede verden og interesserer dig for sprog og kulturer, så kan du læse til lærer med et eller flere sprogfag som undervisningsfag. Danmark har brug for dygtige sproglærere, der kan hjælpe eleverne med at udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer, hvis vi fortsat skal kunne deltage aktivt i det internationale samarbejde. Som sproglærer får du sproglige kompetencer, indsigt i sprog- og kulturmøder og viden om elevernes sproglige læring og udvikling. På VIA University College kan du vælge engelsk, tysk eller fransk.

Uddannelsesinstitution
VIA University College i Aarhus, Silkeborg, Skive og Nørre Nissum

Sprog
Engelsk
Tysk
Fransk

Professionsbachelor som lærer

Om uddannelsen

På læreruddannelsen i Aarhus kan du vælge en særlig sproglærerprofil. Når du vælger sproglærerprofilen, får du en fuld læreruddannelse med tre undervisningsfag, lærerens grundfaglighed og praktik – og lidt til. Sproglærerprofilen indeholder nemlig 1-2 ekstra moduler med særligt fokus på sprog og sprogundervisning, som du tager sideløbende med den ordinære læreruddannelse.

Sproglærerprofilen indledes med det tværsproglige kursus ‘appetit på sprog’ (5 ECTS), der samler lærerstuderende med engelsk og dansk som undervisningsfag. Vælger du tysk eller fransk som undervisningsfag, får du desuden et særligt tilrettelagt sprogkursus – ‘sprogligt boost’ (5 ECTS) – i tysk eller fransk sammen med studerende fra Aarhus Universitet.

For at kunne følge sproglærerprofilen skal du vælge enten engelsk eller dansk som første undervisningsfag og herudover minimum ét andet sprogfag (tysk/fransk/engelsk/dansk). Du skal være parat til at yde en ekstra indsats, men til gengæld får du en læreruddannelse med en unik og specialiseret sproglærerprofil!

Karrieremuligheder

Som lærer med et eller flere fremmedsprog får du en eftertragtet jobprofil, som der er stor efterspørgsel efter.

Hvis du vælger at kombinere flere sprogfag i din læreruddannelse, kan du blive et sprogfagligt fyrtårn, og du vil kunne få en vigtig rolle i udviklingen og samarbejdet mellem sprogfagene og mellem sprogfagene og skolens øvrige fag på din kommende skole.

Som sproglærer er der gode videreuddannelsesmuligheder, f.eks. som sprogvejleder, masteruddannelsen i fremmedsprogsdidaktik m.fl.

Uddannelsens opbygning

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen er bygget op af forskellige fagelementer, og omfanget af fagelementerne måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point, og uddannelsen er derfor på i alt 240 ECTS-point.

På læreruddannelsen kan du vælge engelsk som indgangsfag på 50 ECTS-point.
Du kan også vælge sprogfagene engelsk, tysk eller fransk som undervisningsfag på hver især 35 ECTS-point.

Som lærerstuderende er du tæt på virkeligheden, og i dine praktikperioder arbejder du på at omsætte teori til praksis. Du gør dig erfaringer med, hvordan du bedst formidler din viden, og hvordan du bedst hjælper eleverne med at lære sprog.

Hvornår i uddannelsen du har de forskellige sprogfag, afhænger af opbygningen af den enkelte uddannelse og af dine øvrige valg. Hvis du vil se nærmere på studiets opbygning, så klik dig ind på institutionens hjemmeside, se link nederst på siden.

Adgangskrav

Har du under 7 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover, så skal du søge ind via kvote 2, og så vil du efterfølgende blive indkaldt til en optagelsessamtale.

Der er endvidere specifikke krav til de enkelte sprogfag:

  • Engelsk: bestået engelsk på B-niveau / tysk: bestået tysk på B-niveau / fransk: bestået fransk på B-niveau
Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist for kvote 1 den 5. juli og for kvote 2 d. 15. marts til studiestart i august.

En del af de udbudte læreruddannelser har vinteroptag med studiestart i februar. Tjek den enkelte institutions hjemmeside for nærmere oplysninger.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside