Vil du være nøglen til Forsvarets kommunikation og kulturforståelse – både herhjemme og ude i verden? Som sprogofficer i arabisk eller russisk bliver du i stand til at fungere som tolk og kulturvejleder i områder, hvor sprogene tales. Du kommer til at vejlede danske soldater i deres interaktion med russisk- og arabisktalende aktører og samarbejdspartnere, og du kommer til at fungere som bindeled og brobygger mellem forskellige sprog og kulturer. På den måde undgår Forsvaret misforståelser og styrker samarbejdet i vores missioner.

Uddannelsesinstitution
Forsvarets Sprogskole, Forsvarsakademiet i København

Sprog
Andre sprog

Sprogofficer

Om uddannelsen

At uddanne sig til sprogofficer er hårdt arbejde. Du lærer sprog og studerer sprogområdets historie, politik og samfundsforhold i syv timer om dagen, hvortil skal lægges 3-5 timers hjemmearbejde. Til gengæld lærer du at tale arabisk eller russisk på et højt niveau og at møde verden gennem en ny kulturforståelse på rekordtid. Oveni får du gode soldaterfærdigheder, kommer i god form og lærer at leve op til de krav, der stilles til en officer fsva. ledelse, adfærd og holdninger. Heldigvis er du ikke alene på rejsen. I er en gruppe, der følges ad i tykt og tyndt, og det gode kammeratskab er en vigtig del af uddannelsen.

Hvis du ønsker en uddannelse, der giver dig mulighed for en spændende og anderledes hverdag med sproget som dit primære værktøj, så er uddannelsen som sprogofficer måske noget for dig?

Karrieremuligheder

Efter endt uddannelse ansættes du som premierløjtnant af reserven på en fireårig kontrakt og bliver en del af Sprogofficerskorpset. I kontraktperioden er du forpligtiget til at blive sendt ud i én international mission i op til 10 måneder. Flere vælger dog at tage af sted i mission mere end en gang. Derudover har du som reserveofficer gode muligheder for at løse opgaver for Forsvaret nationalt og udvikle din sprogofficersprofil igennem videreuddannelseskurser, sprogcafeer og andre aktiviteter. Ved kontraktudløb kan man vælge at forlænge for endnu fire år, så længe man ønsker at stå til rådighed for Forsvaret.

Uddannelsens opbygning

Sprogofficersuddannelsen varer i alt 24 måneder fordelt på:

  • Grundlæggende militæruddannelse, Hærens Sergent- og Grundskole, Varde, 4 måneder
  • Basismodul, Forsvarsakademiet, København, 6 måneder
  • Fortsættermodul, Forsvarsakademiet, København, 6 måneder
  • Funktionsmodul, Forsvarsakademiet, København, 8 måneder
Adgangskrav

Har du ved uddannelsesstart bestået en gymnasial uddannelse, og er du god til sprogfag, kan du søge direkte ind på Forsvarets Sprogofficersuddannelse. Du skal som udgangspunkt have et gennemsnit på 7 og helst have taget sprogfagene på A-niveau og afsluttet med karakterer, som er over middel eller middel. Derudover skal du kunne bestå optagelsesprøven, opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav samt kunne sikkerhedsgodkendes.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside